Plánované akce

- návštěvy divadelních představení - v ZŠ, v MŠ, v Novém Městě…
- Putování za skřítky - podzimní výlet do přírody
- Broučkiáda
- Odpoledne s rodiči - "Tvoření s dětmi"
- Mikuláš ve školce
- Vánoce ve školce
- Karneval v MŠ
- výlet do Tonga
- Odpoledne s rodiči - „Jarní tvoření“
- Návštěva MŠ v Dobrušce
- Čarodějnický rej
- oslava Svátku matek
- výlet - do ZOO, nebo jinam dle dalších nápadů
- Hledání pokladu - výlet do přírody
- Svatojánská noc – rozloučení s předškoláky


Tyto akce uvádíme prozatím nedatujeme, zařadíme je podle možností, situace.

Dále plánujeme besedy s Policií ČR, lékařem, Vodní záchrannou službou. Datum konání akcí budeme uvádět v sekci "Aktuality" na našich stránkách a na nástěnkách v MŠ

-

.