Aktuality

Velikonoční slavnost

Pěkný den, milí rodiče a přátelé školy,

na začátku dubna 02. 04. 2020 (Zelený čtvrtek) jsme si pro vás, společně s vašimi dětmi, připravili Velikonoční slavnost. Jedná se o celodenní projektový den, který propojí jednotlivé předměty společným tématem – Velikonoce. Zároveň se pro naše žáky uskuteční beseda se zástupcem Muzea v Novém Městě nad Metují, který seznámí naše žáky s tradicemi a historií velikonočních svátků.

Součástí slavnosti je i prodejní Velikonoční jarmark. Každá třída si připraví pro svůj odpolední jarmark spousty výrobků, které si budete moci u nás zakoupit. Výtěžek z prodeje půjde žákům do jejich třídních fondů a společně se rozhodnou, jak prostředky využijí (školní výlet, posezení v cukrárně na konci školního roku atd). Nesmíme zapomenout na jarní vystoupení sborečku a kroužku fléten.

Rádi bychom zapojili i vás, naše rodiče. Společně s dětmi nebo vy sami, vyrobte jakékoliv drobnosti, které se na jarmarku následně prodají. Mohou to být nazdobená vajíčka, velikonoční nebo jarní dekorace, jakékoliv rukodělné výrobky, upečené velikonoční perníčky, buchty, mazanec atd. Součástí jarmarku budou i malé dílničky, kde si s vámi upleteme pomlázky, vytvoříme drobné dekorace.

Zároveň se na vás těšíme při posezení u kávy či čaje v prostorech tělocvičny.

Zvána je široká veřejnost a všichni obyvatelé Bohuslavic.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Všichni pedagogové a zaměstnanci ZŠ Bohuslavice

18.2. 2020

Sportovní kroužek, Šikulové

Ve středu 12. 02. 2020 z technických důvodů odpadají všechny kroužky.

Děkujeme za pochopení.

06.2. 2020

Školní družina

Prosíme o úhradu za ŠD a pitný režim v družině do 28. 02. 2020:

- 250,- Kč za 2. pololetí

- 50,- Kč za pitný režim (dobrovolné)

Děkujeme.

05.2. 2020

Platby - měsíc únor

80,- Kč Kino Lví král, DDM Stonožka
05.2. 2020

Fotokroužek

Ve čtvrtek 06. 02. 2020 je z organizačních důvodů zrušen fotokroužek.

Děkujeme za pochopení.

05.2. 2020

Vybírání stravného

Za stravné se vybírá v úterý 4.2.2020.
31.1. 2020

Přerušení dodávky elektřiny

Dne 12. 02. dojde k přerušení dodávky energie v prostorách školy. Z tohoto důvodu bude zkrácené vyučování a omezen provoz ŠD. Proto vás prosíme o vyzvednutí děti z ŠD po vyučování (po obědě).

Náhradní program se uskuteční v Novém Městě nad Metují. Výuka bude ukončena po 4. vyučovací hodině. Oběd bude vydáván od 11. 40 hodin.

Děkujeme za pochopení.

30.1. 2020

Přírodovědný kroužek

Upozorňujeme žáky přírodovědného kroužku na změnu: 3. 2. 2020 a 10. 2. 2020 kroužek ODPADÁ.

Děkujeme za pochopení.

30.1. 2020

Nová telefonní čísla

725 378 178 - ředitelna mobil (platný od 1. 2. 2020)

725 379 910 - ŠD mobil (platný od 1. 2. 2020)

739 203 117 - školní jídelna při ZŠ

30.1. 2020

Projektový den Finanční gramotnost - 4. a 5. třída

V pondělí 27. 1. 2020 mají žáci změněný rozvrh. Žáci v rámci projektu navštíví banku v Novém Městě nad Metují. Vyučování trvá do 13.20, pak žáci půjdou na oběd.
21.1. 2020

Pololetní vysvědčení - 30. 1. 2020

POZOR – ve čtvrtek mají žáci (4. a 5. ročník) změněný rozvrh. Vyučování trvá do 11.40 – celkem 4 vyučovací hodiny.

5. hodiny a odpolední kroužky odpadají.

31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

21.1. 2020

Fotokroužek

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 je z organizačních důvodů zrušen fotokroužek.

Děkujeme za pochopení.

14.1. 2020

Platby - měsíc leden

Vybíráme na další pololetí poplatek na pitný režim:

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na 2. pololetí)

14.1. 2020

Výzva

Vážení rodiče,

je potřeba, aby Vaše děti, když jdou do školy, byly zdravé. Infekčně nemocné děti do školy nepatří.

Na začátku roku k nám přišel kamarád Doriánek, který má oslabenou imunitu. Nikdo z Vás by si určitě nepřál, aby právě Vaše dítě, bylo v ohrožení nákazy.

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup.

Ředitel školy, pedagogický sbor

09.1. 2020

Telefonní linky

Z technických důvodů (převod telefonních linek na mobilní) jsou momentálně dostupná tato čísla:

739 631 681 - vedoucí školní jídelny

739 203 117 - školní jídelna

Děkujeme za pochopení

07.1. 2020

PF 2020

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
chtěl bych vám do nového roku popřát šťastné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně hodně zdraví, lásky a osobních úspěchů. Všem žákům přeji splnění všech přání a snů.
Také děkuji zřizovateli školy a všem zastupitelům za jejich podporu a přízeň. Nesmím zapomenout poděkovat všem členům školské rady, kteří od září pracují v novém složení, za dosavadní vzájemnou spolupráci.
Velké DĚKUJI bych ještě jednou chtěl vyslovit všem mým kolegyním, které se podílely na přípravě vánočního vystoupení. Jednak třídním učitelkám a ostatním pedagogům, ale také paní vychovatelce a paní Vaňátové za nádhernou výzdobu Orlovny a naší školy.
Nesmírně si vážím vás VŠECH, kteří jste přispěli během vánočního vystoupení na dárek pro našeho žáka. Byli jste velmi štědří a ukázali jste, že máte velké srdce. Celkem bylo vybráno 5.000,- Kč. Po domluvě s rodiči jsme vybrali dárky, které v pátek předáme.
V novém roce se na vás všechny budu moc těšit.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
20.12. 2019

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
19.12. 2019

Změna rozvrhu - 5. třída

POZOR – v pátek mají žáci změněný rozvrh. Vyučování trvá do 11.40 – celkem 4 vyučovací hodiny.
19.12. 2019

Povánoční sběr papíru

Sběr papíru proběhne 6. 1. 2020 od 7.00 - 15.30 hodin a 7. 1. 2020 od 7.00 – 12.00 hodin.
Prosíme o řádné svázání sběru a zvážení. Celkovou váhu nahlásit paní Vaňátové.
Na konci roku budou vyhlášeni nejlepší sběrači, které odměníme drobnými cenami.
17.12. 2019

Vánoční představení v Orlovně

18. 12. 2019 od 16. 00 hodin zveme všechny rodiče a přátelé školy na Vánoční představení. Prosíme o předání dětí třídním učitelkám v 15.45 před budovou Orlovny (sboreček příchod v 15.30). Žáci, kteří chodí do družiny (jen ti, kteří chodí do družiny do 15.30), přivede před Orlovnu paní vychovatelka.
12.12. 2019

Divadlo Hvězdička betlémská

9. 12. 2019 žáci navštíví divadlo v Novém Městě nad Metují - Hvězdička betlémská. Návrat do školy je plánován na 3. vyučovací hodinu. Následně bude probíhat výuka dle rozvrhu.
06.12. 2019

Třídní schůzky 1. a 2. třídy

Vážení rodiče,

ve středu 4. 12. 2019 v době od 14.00 do 16.00 hod. se konají konzultační třídní schůzky.

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit schůzku v jiném termínu.

Těšíme se na setkání.

02.12. 2019

Platby - měsíc prosinec

Do konce příštího týdne vybíráme od vašich dětí 150,- Kč.

- divadlo Hvězdička betlémská - Nové Město nad Metují

- Kino na kolečkách - Hodinářův učeň

29.11. 2019

Třídní schůzky 1. a 2. třídy

Třídní schůzky proběhnou v týdnu od 2. 12. 2019.
25.11. 2019

Třídní schůzky 1. a 2. třídy - ZRUŠENÍ

Z důvodu nemoci třídní učitelky se RUŠÍ konzultační schůzka plánovaná na 19. 11. 2019.

Náhradní termín vám bude sdělen v nejkratším možném termínu.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Stuchlík ředitel školy

18.11. 2019

Třídní schůzky - UPOZORNĚNÍ

Na žádost rodičů jsou ve vestibulu školy připraveny záznamové listy pro vypsané konzultační hodiny u třídních učitelů a ředitele školy.
12.11. 2019

Drakiáda - změna

Do úterý 19. 11. 2019 můžete nosit do školy dráčky, které jste si vyrobili doma.

20. 11. 2019 od 14,30 - 15, 30 hodin bude škola otevřena k prohlídce výtvarných děl vašich dětí.

V případě příznivého počasí se 20. 11. 2019 uskuteční odpolední společné pouštění draků s rodiči od 16.00 -17.00 hodin na sokolské zahradě (zodpovědnost za děti mají rodiče).

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

07.11. 2019

Změna rozvrhu

Od pondělí 11. listopadu 2019 platí nový rozvrh.
07.11. 2019

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 19.11. v době od 14.00 do 16.00 hod. se konají konzultační třídní schůzky. Setkat se můžete se všemi vyučujícími, s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní nebo se školní metodičkou prevence.

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit schůzku s pedagogem i v jiném termínu po vzájemné dohodě.

Těšíme se na setkání.

07.11. 2019

SEDMÁ NEMOC

Upozorňujeme rodiče, že v základní škole byl zaznamenán případ infekční nemoci "SEDMÁ NEMOC" syndrom Ruce-Nohy-Ústa.

Průběh nemoci:

Na začátku se objeví zvýšená teplota a puchýřky v ústech s maximem na sliznici tváří a na jazyku. Dále se vysejí pupínky až puchýřky v okolí úst, na dlaních rukou a na ploskách nohou. Děti si stěžují na bolesti v ústech a v krku, nechtějí jíst, pupínky na rukách a nohách je často svědí.

05.11. 2019

OZNÁMENÍ pro rodiče

Vážení rodiče,

přesto, že souhlasíme s důvody vedoucími ke stávce učitelů, ve středu 6.11.2019 se k ní nepřipojíme.

V ZŠ i MŠ bude tedy tento den probíhat běžná výuka.

05.11. 2019

Vánoční fotografování dětí

V úterý 5. listopadu 2019 proběhne od 8 hodin postupné focení všech žáků.
Následně si budete moci vybrat z několika cenových sad. Odebrání vánočních fotografií je zcela dobrovolné. Nevyzvednuté fotografie budou skartovány.
Prosíme o vhodné oblečení. Na fotografii lépe vyniknou děti v oblečení bez barevných obrázků, dejte dětem na focení vhodnou obuv.
Pokud budete mít zájem o sourozenecké fotografie, prosím nahlaste třídní učitelce.
17.10. 2019

Strašidelné dopoledne - Halloween ve škole

Dne 01. 11. 2019 proběhne ve škole setkání strašidel. Zábavné dopoledne plné tance, zpěvu a soutěží.
Prosíme rodiče, aby pomohli dětem připravit potřebné masky, ve kterých přijdou již do školy. Vyučování proběhne 1. a 2. hodinu. Po přestávce bude následovat zábavný program, který skončí po 4. vyučovací hodině a děti půjdou na oběd.
17.10. 2019

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT VŠÍ

Vážení rodiče,
ve škole se opět vyskytly vši (pedikulóza). Doporučujeme proto preventivní každodenní důkladnou kontrolu hlav vašich dětí. V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je bezodkladně odstranit.
Děkujeme všem rodičům za vaši spolupráci a doufáme ve váš zodpovědný přístup.
14.10. 2019

Školská rada - výsledky voleb

Na základě výsledků voleb do školské rady (ze dne 03. 10. 2019) se členem školské rady na období 2019 - 2021 stali:

- za zákonné zástupce nezletilých žáků školy:

1. Bc. Jiří Matoušek
2. Lenka Hronovská
3. Růžena Havelková

Ve školské radě bude pracovat zákonný zástupce uveden na 1. místě

Kandidáti pro volby do školské rady na období 2019 - 2021
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod
Bohuslavice 175
Bohuslavice - 549 06
Lenka Hronovská - zákonný zástupce žáka 1. třídy
Bc. Jiří Matoušek - zákonný zástupce žáka 2. třídy
Růžena Havelková - zákonný zástupce žáka 4. třídy

Výsledky voleb pedagogických pracovníků

- za pedagogické zaměstnance školy:

Mgr. Petra Balcarová (zvolena PEDAGOGICKOU RADOU 29. 08. 2019)

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

04.10. 2019

Rodičovská schůzka - volby do školské rady

Dobrý den,

připomínáme všem rodičům:

03. 10. 2019 – od 16,00 hodin třídní schůzky a volby do školské rady z řad rodičů

Těšíme se na vás.

30.9. 2019

Nabídka kroužku - náboženství

Kroužek náboženství bude každý pátek od 13.00 v naší škole - učebna VV. Začínáme 4. 10. 2019.

Vyučuje pan Václav Loukota.

26.9. 2019

Drakiáda

Vážení rodiče, milí žáci,

je podzim a k podzimním radovánkám patří oblíbené pouštění draků.

Během měsíce října a listopadu nás čeká v ZŠ a MŠ podzimní „Drakiáda“. Proto Vás velice prosíme, zapojte se doma se svými dětmi do výroby dráčků i draků – z papíru, přírodnin – zkrátka fantazii se meze nekladou. Všechna výtvarná díla budou vystavena v ZŠ a v MŠ, kde si je budete moci prohlédnout. Všichni za svoji snahu budou odměněni.

Do úterý 19. 11. 2019 můžete nosit do školy dráčky, které jste si vyrobili doma. Od 17-18 hodin bude škola otevřena k prohlídce výtvarných děl vašich dětí.

V případě příznivého počasí se 20. 11. 2019 uskuteční odpolední společné pouštění draků s rodiči od 16.00 -17.00 hodin na sokolské zahradě (zodpovědnost za děti mají rodiče).

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

26.9. 2019

Broučkiáda

Rozloučení s podzimem proběhne 07. 11. 2019. Sraz v 18 hodin na parkovišti u školy (za děti zodpovídají rodiče).
26.9. 2019

Kroužky ve školním roce 2019 - 2020

Jsou zveřejněny v kroužcích na webové stránce.

Žáci obdrželi seznam aktuálních kroužků, spolu s přihláškou.

Potvrzenou přihlášku odevzdejte nejpozději do 26.9.2019

19.9. 2019

Školní družina

Prosíme o úhradu za ŠD a pitný režim v družině do 30. 9. 2019:
- 250,- Kč za 1. pololetí
- 50,- Kč za pitný režim (dobrovolné)
Děkujeme
17.9. 2019

Sběr papíru

Tradiční sběr papíru proběhne 7. 10. 2019 od 7.00 - 15.30 hodin a 8. 10. 2019 od 7.00 – 12.00 hodin.
Prosíme o řádné svázání sběru a zvážení. Celkovou váhu nahlásit paní Vaňátové a poté uložit do kontejneru. V úterý bude kontejner po 12.00 hodině odvezen.
Prosíme o vaši účast z důvodu spolufinancování školního výletu.
Na konci roku budou vyhlášeni nejlepší sběrači, které odměníme drobnými cenami.
V úterý bude kontejner po 12.00 hodině odvezen.
17.9. 2019

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku je 5. 9. 2019 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hod. Termíny: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.
Úhrada za plavecký výcvik:
1., 2., 5. ročník – 10 lekcí – celkem 950 Kč (doprava + kurzovné)
3., 4. ročník – 10 lekcí – celkem 350 Kč (doprava)
Náklady na plavecký výcvik 3. a 4. ročníku platí škola (povinný plavecký výcvik v rámci TV dle ŠVP).
Platbu ZAPLAŤTE v hotovosti nejpozději do 18. září 2019 paní třídní učitelce. Následně vám bude vystaveno potvrzení o zaplacení.
12.9. 2019

Družba s Polskem

V rámci spolupráce a společných projektů se naše škola zúčastní výměnného pobytu. Partnerská organizace z Pieczyc uspořádala pro žáky 5. ročníku ve dnech 17.-18. 9. 2019 kulturně vzdělávací program. Tito žáci navštíví Pieczyce, kde poznají školu a okolí. Součástí programu budou hry, dílny, workshopy v oblasti sochařství, divadla a filmu, ale i výuka s hasiči. Vše proběhne v doprovodu pedagogických pracovníků školy. Podrobné informace žáci obdrží ve škole.
12.9. 2019

41. festival české filmové komedie

18. 9. 2019 žáci navštíví FFČV v Novém Městě nad Metují - pohádka VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU. Návrat do školy je plánován na 3. vyučovací hodinu. Následně bude probíhat výuka dle rozvrhu. POZOR: - žáci 4. ročníku končí po 4. vyučovací hodině.
12.9. 2019

Informace pro děti navštěvující ŠD

Prosíme, aby děti měly oblečení a obuv do tělocvičny.
10.9. 2019

Sportujeme společně

v pátek 13. 9. 2019 od 09:00 hod. v tělocvičně ZŠ a Orlovně

V rámci projektu „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“ projekt č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080

Program:

Setkání s dětmi z partnerských měst – Nová Paka a Pieszyce a poměřování jejich schopností v netradičních disciplínách.

S sebou:

Děti přijdou do školy v 08:00 hodin na třídní hodinu. Na sebe sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Svačina pro děti je zajištěna. Předpokládaný konec v 12.00 hodin. Po ukončení akce následuje oběd.

10.9. 2019

Platby - měsíc září

Do konce týdne vybíráme od vašich dětí:

100,- Kč do třídního fondu

200,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (neplatí žáci 1. třídy)

50,- Kč - FFČV pohádka VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na pololetí)

04.9. 2019

Průkaz mladého cyklisty

Na základě několika dotazů od rodičů při informativní schůzce dne 29.8.2019 (Průkaz mladého cyklisty) jsme se obrátili na Policii ČR. Tento doklad nemá žádnou právní váhu ani oporu v zákoně. Jedná se o preventivní akci BESIPu.

Dle vyjádření Policie ČR:

Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. dle paragrafu:

Jízda na jízdním kole

§ 57

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.

(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

§ 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

(4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

(5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

BESIP

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Ridici,-pozor-deti!/Jak-zajistit-bezpeci-deti-podle-veku/Vek-10-a-vice-let

03.9. 2019

Změna rozvrhu - 3. třída

POZOR – ve středu mají žáci změněný rozvrh. Vyučování trvá do 12.35 – celkem 5 vyučovacích hodin.
03.9. 2019

Exkurze do ZD Dolany

Ve středu 9. října 2019 se žáci ZŠ zúčastní exkurze do Zemědělského družstva Dolany, odkud škola odebírá ovoce v rámci projektu “Ovoce a zelenina do škol.“

Odjezd od školy: 8.15

Příjezd do školy: 11.30

Po příjezdu půjdou děti na oběd.

Tato exkurze zahrnuje mnoho mezipředmětových vztahů, mnoho oblastí vzdělávacího programu. Souvisí nejen se zdravou výživou, ukazuje na zavádění moderní techniky do zemědělské výroby, atd…

03.9. 2019

Doplňkové volby do Školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků

Volby se konají ve čtvrtek 3. října 2019 v tělocvičně ZŠ Bohuslavice od 16.00 – 16.15 hodin (v rámci třídních schůzek)

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději do 02.10.2019 u ředitele školy – případně na mailovou adresu školy.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení (věk, povolání), a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

03.9. 2019

BAVÍME SE SPORTEM - nabídka kroužku

Co projekt nabízí:

Všesportovní průpravu dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol se zaměřením na všeobecnou pohybovou gramotnost dětí

Hodiny cvičení, jednou týdně v průběhu školního roku, jejichž základem jsou gymnastické a atletické prvky, překážkové dráhy, míčové hry

Radost dětí z pohybu, pestré hodiny cvičení

Kvalitní pomůcky pro trénink a výuku dětí

Školené odborníky na práci s dětmi

Výuku připravenou dle konkrétního věku a zdatnosti dětí

ROZVRH:

středa - 13.30-14.15

Více informací na http://bavimesesportem.cz/

https://www.facebook.com/ProjektBavimeSeSportem

02.9. 2019

Provoz školní jídelny

V pondělí 2.9.2019 se ve školní jídelně (pro nezájem) NEVAŘÍ! Provoz bude až od 3.9.2019.
30.8. 2019

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku je 5. 9. 2018 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hod.

Termíny: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11.

V den konání se žáci učí pouze 1. a 2. hodinu. Autobus bude přistaven v 9:40 hod. u ZŠ Bohuslavice. Společný odjezd s pedagogickým dozorem.

Odjezd zpět od bazénu je ve 12:10 hod. Po příjezdu jdou žáci na oběd.

Žáci MUSÍ mít s sebou plavky (ne šortky, bermudy), mýdlo (nejlépe tekuté), ručník – vše podepsané.

Prosíme o vhodně upravené vlasy (gumičky, sponky, případně plavecké čepice).

Vhodné jsou i plavecké brýle.

29.8. 2019

Seznam požadovaných školních potřeb pro žáka školy - školní rok 2019/2020

Školní potřeby:

• přezůvky (pevné s bílou podrážkou) • papírové kapesníky • hrníček (plastový) na pití – podepsaný – pouze ti, kteří mají zájem o pitný režim ve škole (100 Kč/ pololetí. Částka pokrývá pitný režim na 5 měsíců. Tedy zhruba 20 Kč na měsíc – 1 koruna denně. V rámci pitného režimu žáci dostávají velmi kvalitní čaje zn. Drana, ochucené citrónovým koncentrátem zn. Pfaner a malého množství cukru.) • 100 Kč do třídního fondu

Potřeby na matematiku

2. ročník • pravítko • tužka č.2, č. 3 • gumu

3. – 5. ročník • pravítko • tužka č. 3 • trojúhelník s ryskou • kružítko • gumu

Potřeby na výtvarnou výchovu:

• zástěra/triko • voskovky • fix (hlavně černý) • temperové barvy • vodové barvy • štětce – plochý, kulatý č. 12, č. 4, č. 2 • tubičkové lepidlo – 2 ks • nůžky (v penále) • paleta

Potřeby do školní družiny:

• oblečení (popř. obuv) na ven • balík papírových kapesníků • kelímek na pití – podepsaný

Potřeby na tělesnou výchovu:

• oblečení do tělocvičny (kraťasy, tepláky, tričko, cvičky – nebo sportovní boty s bílou podrážkou)

29.8. 2019

Informace pro rodiče 2. - 5. ročníku

V pondělí 2. září 2019 proběhne od 8 hodin přivítání žáků 2.-5. ročníků, kteří budou ve škole maximálně 2 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou sebou pouze psací potřeby a přezůvky. Škola bude otevřena od 7:45 h. Od třídní učitelky žáci dostanou:

seznam pomůcek pro nastávající školní rok

rozvrh hodin

informace o vyučování

omlouvání dítěte v době nepřítomnosti

pokyny pro zájemce o stravování

zápisní lístky do školní družiny

informace o plaveckém výcviku

V úterý 3. září 2019 budou probíhat třídnické hodiny a výuka bude ukončena 4. vyučovací hodinou. Žáci si přinesou aktovky, ve kterých si odnesou učebnice.

Ve středu 4. září 2019 již podle platného školního rozvrhu.

Ve čtvrtek 5. září 2019 bude zahájen plavecký výcvik školy. První a druhá vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu.

Ve pátek 6. září 2019 již podle platného školního rozvrhu.

26.8. 2019

Informace pro rodiče 1. ročníku

V pondělí 2. září 2019 proběhne v 8 hodin přivítání žáků 1. ročníku ve třídě. Po přivítání bude následovat krátká schůzka prvňáčků společně s rodiči. Zde budou dětem předány drobné dárečky, pomůcky a rodiče dostanou potřebné informace k začátku školního roku. Škola bude otevřena od 7:45 h.
26.8. 2019

Přihlášení obědů na 2.9.2019

Prosíme rodiče žáků ZŠ, aby si přihlásili (do pátku 30.8.2019) obědy na pondělí 2.9.2019! Oběd bude vydáván v 10 hodin. Volat je možné od 6,30 do 12 hodin na tel.: 491 520 346, 739 203 117, 739 631 681 nebo písemně na email: zs-bohuslavice@post.cz, ms.bohuslavice@tiscali.cz. Jitka Čepelková, vedoucí stravování
26.8. 2019

Informativní schůzka s rodiči

Ve čtvrtek 29. srpna 2019 v 16 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ informativní schůzka pedagogického sboru školy s rodiči žáků ZŠ Bohuslavice.
Během schůzky bude představen nejen nový pedagogický sbor a rozvrh jednotlivých ročníků, ale budou i předány informace ohledně plaveckého kurzu, organizace prvního týdne školy a informace o volbě nového člena školské rady.
20.8. 2019

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny rodiče a přátelé školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní školy a mateřská školy, při příležitosti oslav 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích.

Můžete si prohlédnout prostory školy a mateřské školky.

Těšíme se na vás 31. srpna 2019 od 9.30 – 12.00 hodin.

15.8. 2019

Pedagogický sbor pro školní rok 2019/2020

Dobrý den, vážení rodiče,
máme za sebou polovinu prázdnin a tak mi dovolte, poslat vám zprávu o stavu pedagogických pracovníků na naší škole.

Pro nový školní rok 2019/2020 jsou zajištěny tři učitelky s aprobací pro I. stupeň ZŠ, dvě na celý úvazek a jedna na zkrácený úvazek. S tímto pedagogickým sborem je již možné od září zajistit kvalitní výuku pro vaše děti.

Přeji vám i vašim dětem pohodový zbytek prázdnin a v září se na vás s celým pedagogickým sborem budu těšit.

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

01.8. 2019
-

.