Aktuality

Informativní schůzka s rodiči

Ve čtvrtek 26. července 2018 v 16 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ informativní schůzka pedagogického sboru školy s rodiči žáků ZŠ Bohuslavice. Pozvánka ke stažení zde.
20.7. 2018

Hezké prázdniny

Milí žáci a milé paní učitelky! Přeji Vám krásné, slunečné prázdniny k načerpání nových sil do dalšího školního roku. Paním učitelkám, které z naší školy odcházejí (Mgr. Petra Minaříková, Mgr. Ilona Francová, Jana Matoulková,Jindřiška Bartoňová a Jana Cimrmanová) velmi děkuji za jejich příkladnou práci a za to, že se mnou vytvořily spolupracující a spolehlivý kolektiv. Všem přeji, aby další etapu života, ať v důchodu nebo na jiné škole prožily ve zdraví a pohodě! Všem ostatním zaměstnancům, kteří zůstávají na zdejší škole, také velmi děkuji za dělný pracovní kolektiv a přeji do dalšího působení hodně štěstí, zdraví a elánu. Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy (dosluhující)
28.6. 2018

Poděkování odcházejícím učitelkám za Školskou radu

Text k přečtení zde.
26.6. 2018

Poděkování odcházejícím učitelkám na přání rodičů

Tento článek také vyjde o prázdninách ve zpravodaji Svazku obcí Metuje. Přečíst a stáhnout si ho můžete již dnes zde nebo v sekci Dokumenty ZŠ.
26.6. 2018

Vyúčtování školního výletu do Hradce Králové

Doprava autobusem od firmy Josef POHL AUTOŠKOLA, stála 3 275 Kč. Výletu se zúčastnilo 57 žáků, po rozpočítání vychází 57 Kč na jednoho žáka. Vybíráme 50 Kč ( 57 x 50,- = 2850 Kč)a zbytek(3275 - 2850 = 425 Kč) zaplatíme z výtěžku za starý papír.
25.6. 2018

Konzultační hodiny - změna oproti plánu a přednáška "ANOREXIE + poruchy přijímání potravy"

Konzultační hodiny bez časovky se uskuteční ve čtvrtek 7. 6. v době od 14 hod do 16 hod. Přijďte se informovat na prospěch a chování svých dětí. Od 16 hodin ve III. třídě pak následuje poslední přednáška, která je v rámci programu ŠABLONY zdarma. Zveme všechny rodiče (můžete vzít i své děti) na přednášku spojenou s besedou na toto téma, které řeší často rodiče děvčat. Využijte možnosti informovat se, jak tomuto problému předcházet.
29.5. 2018

Závislosti -přednáška s besedou

Zveme všechny rodiče (můžete vzít i své děti) na přednášku spojenou s besedou na téma ZÁVISLOSTI – PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU, ALKOHOLU A JINÝCH DROG,která se bude konat ve středu 23. května 2018 od 16 hodin ve III. třídě. Rodiče, využijte možnosti informovat se, jak působit na děti, aby nepropadly různým závislostem. Přednáška je ZDARMA!
17.5. 2018

Úspěch v soutěži Zlatý list

Gratulujeme žákům Přírodovědného kroužku, pod vedením paní učitelky Jany Matoulkové za postup do krajského kola. Diplomy ke stažení zde a zde.
16.5. 2018

Zápis ze Školské rady

Jednání se konalo 25.4.2018, záznam z jednání je k dispozici zde.
02.5. 2018

Ředitelské volno - ZMĚNA

Vážení rodiče, dle informací z jednání školské rady dne 25. 4. 2018 vyplynulo, že rekonstrukce WC v ZŠ a v MŠ letos nebude. Proto plánované ředitelské volno v posledním červnovém týdnu je zbytečné a školní rok skončí řádně 29. červnem jako na ostatních školách. Vyhlašuji tedy ředitelské volno na pondělí 30. 4. a na pondělí 7. 5., které mají i okolní školy. Za oběd, který se 30. 4. neuskuteční, budou dětem vráceny peníze. Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy
26.4. 2018

Výsledky zápisu

Seznam dětí přijatých ke vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2018/19 pod registračními čísly je k dispozici zde.
08.4. 2018

Kyberšikana - přednáška s besedou

Zveme všechny rodiče především 3., 4. a 5. ročníku (popř. i naše bývalé žáky)na přednášku spojenou s besedou na téma KYBERŠIKANA, která se bude konat ve středu 4. dubna 2018 od 16 hodin ve III. třídě v 1. poschodí. Rodiče, využijte možnosti informovat se, jak bránit sebe a své děti před nástrahami moderních informačních technologií. Přednáška je ZDARMA!
23.3. 2018

Zápis do 1. ročníku

Základní škola Bohuslavice oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2018- 2019 se bude konat v pátek dne 6. 4. 2018 v době od 13,30 hodin do 16,45 hodin v I. třídě v 1. poschodí. Více zde.
20.3. 2018

Prodej ochuceného mléka

Žáci si mohou kupovat ochucené mléko za 6 Kč za jednu krabičku u paní školnice Veroniky Staňkové o přestávkách do 11 hodin (vždy do vyprodání dodaného množství na jedno období).
30.10. 2017

Výskyt vší

Dnes jsme u jednoho žáka objevily vši! Prosím, prohlédněte dětem vlasy a v případě výskytu, podnikněte opatření - viz aktuality DOLE (z 1. 10. 2015! Děkujeme.
26.9. 2017

Akce Školní mléko jinak!

Letošní školní rok mohou děti zdarma odebírat 2x měsíčně 1 krabičku neochuceného mléka (250 ml). K odebírání mléka se mohou přihlásit po vyplnění přihlášky - ve čtvrtek ji přinesou domů. K odebírání ochuceného mléka a za jakou cenu zatím školy nedostaly žádné informace.
13.9. 2017

Plán akcí na nový školní rok 2017/18

je ke stažení v sekci Školní rok.
11.9. 2017

Úprava školního řádu

Změny zde.
01.9. 2017

Zdražení obědů

Vzhledem ke zvyšování cen potravin jsme nuceni od 1. 9. 2017 zvýšit ceny obědů. Z nynějších 25 Kč na 27 Kč pro mladší žáky a z nynějších 28 Kč na 30 Kč pro žáky starší 11 let.
01.9. 2017

Volba členů do školské rady

Po třech letech se podle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 167 uskutečnila volba členů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volba se konala v rámci Podzimní výstavy a Dne otevřených dveří v pátek 9. 10. 2015, hlasovalo 29 rodičů(t.j. 56% z celkového počtu rodičů). Zvoleny byly: Jitka Macková 17 hlasy a Denisa Hanušová rovněž 17 hlasy. Další tři nominované obdržely: Eva Lhotská 15 hlasů, Růžena Havelková 5 hlasů a Kateřina Popelková 4 hlasy.
12.10. 2015

Co dělat při výskytu vší - info

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) zde.
01.10. 2015

Přecházení po přechodu

Prosíme rodiče, kteří doprovázejí své děti do základní školy, aby přecházeli po přechodu pro chodce naproti MŠ. Občas se totiž stává, že rodiče převádí dítě přes vozovku v místě naproti bráně do ZŠ, které se nachází hned za zatáčkou - tedy v místě, které je značně nebezpečné. Jak má škola přesvědčit žáky, že zde nemají přecházet, když jim rodiče nejdou správným příkladem?
17.4. 2013
Pharmadancer, s.r.o.

.