Aktuality

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
25.10. 2020

Leták MŠMT pro rodiče

MŠMT připravilo informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době.
Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru:

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

23.10. 2020

Školní jídelna zajišťuje stravování

Ve svých e-mailových schránkách naleznete bližší informace ohledně stravovaní v době od 20.10. do 23. 10. 2020.
18.10. 2020

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.
Pro naší školu je tato žádost aktuální po ukončení karantény - tedy od 20. 10. 2020.
Prosím, sledujte stránky MPSV.cz
https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020
16.10. 2020

Distanční vzdělávání

Milí rodiče,
provoz školy bude dle opatření vydaných vládou od 14. 10. 2020 uzavřen. Pro žáky I. stupně bude platit povinnost distančního vzdělávání.
Škola vám pro on-line výuku může zapůjčit tablety.
Prosíme rodiče, kteří potřebují pro své dítě tablet, aby napsali na školní mail. Následně domluvíme předání zařízení.
Od 26. a 27. října 2020 budou následovat týdenní podzimní prázdniny, kdy distanční výuka probíhat nebude.
13.10. 2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY

S platností od 13.10.2020 do 19.10.2020 je z důvodu karantény uzavřena celá škola. Bližší informace naleznou rodiče v mailové poště.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
12.10. 2020

Karanténa 1. a 2. ročník

Od 13.10. je v karanténě 1. a 2. ročník naší školy, spolu s třídní učitelkou a další 2 pedagogové.
Pokud budou vyšetření dětí i paní učitelky negativní, třída se vrátí do školy 20. 10. 2020.
Zbývající výuka a práce ve škole probíhá jako obvykle s nutným dodržováním hygienických pravidel, zvýšenou pozornost budeme věnovat dezinfekci, mytí rukou, větrání, atd.
12.10. 2020

Zájmové vzdělávání (kroužky) přerušeno

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 k přerušení veškerých zájmových vzdělávacích aktivit.
Děkujeme za pochopení.
12.10. 2020

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,
podle pokynů MŠMT jsou 26. říjen a 27. říjen 2020 vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října 2020.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
11.10. 2020

Přerušení plavecké výuky

Dobrý den,
dle USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 8.10.2020 číslo 995 a 996 o přijetí krizového opatření se zakazuje provoz bazénu s účinností od 9. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.
V dalším týdnu budou následovat podzimní prázdniny.
Pokud situace dovolí, žáci mohou nastoupit na své lekce od 2. listopadu 2020.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
11.10. 2020

Školská rada - výsledky voleb

Na základě výsledků voleb do školské rady (ze dne 01. 10. 2020) se členem školské rady na období 2020 - 2022 stali:

- za zákonné zástupce nezletilých žáků školy:

1. Hronovská Lenka
2. Veselý Ondřej
3. Šebestová Soňa

Ve školské radě bude pracovat zákonný zástupce uveden na 1. a 2. místě.

Kandidáti pro volby do školské rady na období 2019 - 2021
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod
Bohuslavice 175
Bohuslavice - 549 06
Lenka Hronovská - zákonný zástupce žáka 5. třídy
Veselý Ondřej - zákonný zástupce žáka 2. třídy
Šebestová Soňa- zákonný zástupce žáka 3. třídy

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

05.10. 2020

Příchod do školy od 14. 09. 2020

Vážení rodiče,

vzhlede zhoršující se epidemiologické situaci bude příchod žáků organizován tak, abychom předešli jejich potkávání.

1. - 2. ročník

7.40 hodin

3. - 4. ročník

7.50

5. ročník

8.00

Děkujeme za pochopení.

11.9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

podle nařízení ministerstva zdravotnictví je od zítřka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy, obdobně jako v jarních měsících. Celý text z MZ naleznete v sekci Dokumenty školy.

Děkujeme za pochopení.

09.9. 2020

Provoz školy vzhledem k situaci Covid-19

Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny:

· mytí rukou 20-30 s, používání dezinfekce, bezpečné osoušení rukou - papírové utěrky

· Dezinfekce bude umístěna na WC, ve třídách, šatnách

Vyučující budou ve třídách pravidelně větrat a připomínat zásady osobní hygieny.

Upozorňuji hlavně na to, že žák nesmí do školy s příznaky infekčního onemocnění. Jedinou výjimku tvoří např. alergici nebo astmatici:

"Dítěti a zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost prokáže potvrzením od praktického lékaře."

Pravidla budou aktualizována podle aktuální epidemiologické situace, podle semaforu MZd a MZV.

08.9. 2020

ZRUŠENÍ třídních schůzek

Milí rodiče,

vzhledem k hygienickým opatřením rušíme naplánované třídní schůzky ze dne 15. 09. 2020. Veškeré potřebné informace a organizační záležitosti vám předají vaše třídní učitelky během příštího týdne. V případě dotazů jsme vám k dispozici na telefonu školy nebo e-mailu.

Děkujeme za pochopení

08.9. 2020

Poplatky za ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu nemoci paní vychovatelky Rydlové se poplatky za ŠD vybírají od 21. 9. 2020.

Děkujeme za pochopení

04.9. 2020

Školská rada – poděkování, nové volby

Vážení rodiče a členové Školské rady,

Nejprve mi dovolte poděkovat panu Bc. Jiřímu Matouškovi nejen za jeho práci ve Školské radě, ale i za jeho pomoc během distanční výuky.

Na začátku měsíce října proběhnou doplňkové volby, kde budou zvoleni 2 zástupci z řad rodičů. Volby se konají ve čtvrtek 1. října 2019 v tělocvičně ZŠ Bohuslavice od 16.00 – 16.15.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy lze podávat nejpozději do 30. 09. 2020 u ředitele školy – případně na mailovou adresu školy.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, věk, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

31.8. 2020

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku: 3. 9. 2020 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hodin.

Úhrada za plavecký výcvik:

1., 2., 5. ročník – 9 lekcí – celkem 540 Kč (kurzovné)

3., 4. ročník – 9 lekcí – zcela ZDARMA

Náklady na plavecký výcvik 3. a 4. ročníku platí škola (povinný plavecký výcvik v rámci TV dle ŠVP).

DOPRAVA je letošní školní rok hrazena z dotací kraje.

Platbu ZAPLAŤTE v hotovosti nejpozději do 17. září 2020 paní třídní učitelce.

30.8. 2020

Nový vstup do základní školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od nového školního roku je pro vás připraven nový vchod do naší školy. Vstup do areálu je nyní z náměstíčka vedle obecního úřadu. Hlavní vchodové dveře jsou nyní vedle tělocvičny. Vedlejší vchod u sportovního hřiště již nebudeme používat.

28.8. 2020

Školní jídelna - 1. 9. 2020

Žáci ZŠ mají hromadně odhlášený oběd na 1. 9. 2020 - školní jídelna nevaří. Od 2. 9. 2020 je vydávání obědů již zajištěno.
25.8. 2020

Platby - měsíc září

Do konce týdne vybíráme od vašich dětí:

100,- Kč do třídního fondu

250,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (2. třída)

300,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (3. - 4. třída)

400,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (5. třída)

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na pololetí - dobrovolné)

24.8. 2020

Školní družina

Prosíme o úhradu za ŠD a pitný režim v družině do 30. 9. 2020:
- 250,- Kč za 1. pololetí
- 50,- Kč za pitný režim (dobrovolné)
Děkujeme
24.8. 2020

Informace pro rodiče 2. - 5. ročníku

V úterý 1. září 2020 proběhne od 8 hodin přivítání žáků 2.-5. ročníků, kteří budou ve škole maximálně 2 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou s sebou pouze psací potřeby a přezůvky. Škola bude otevřena od 7:45 h. Od třídní učitelky žáci dostanou:

seznam pomůcek pro nastávající školní rok

rozvrh hodin

informace o vyučování

omlouvání dítěte v době nepřítomnosti

pokyny pro zájemce o stravování

zápisní lístky do školní družiny

informace o plaveckém výcviku

Ve středu 2. září 2020 budou probíhat třídnické hodiny a výuka bude ukončena 4. vyučovací hodinou. Žáci si přinesou aktovky, ve kterých si odnesou učebnice.

Ve čtvrtek 3. září 2020 bude zahájen plavecký výcvik školy. První a druhá vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu.

V pátek 4. září 2020 již podle platného školního rozvrhu.

24.8. 2020

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku je 3. 9. 2020 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hod.

Termíny: 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 08.10., 15.10., 22.10., 5.11.

V den konání se žáci učí pouze 1. a 2. hodinu. Autobus bude přistaven v 9:40 hod. u ZŠ Bohuslavice. Společný odjezd s pedagogickým dozorem.

Odjezd zpět od bazénu je ve 12:10 hod. Po příjezdu jdou žáci na oběd.

Žáci MUSÍ mít s sebou plavky (ne šortky, bermudy), mýdlo (nejlépe tekuté), ručník – vše podepsané.

Prosíme o vhodně upravené vlasy (gumičky, sponky, případně plavecké čepice).

Vhodné jsou i plavecké brýle.

Na cestu autobusem - čistá rouška.

24.8. 2020

Seznam požadovaných školních potřeb pro žáka školy - školní rok 2020/2021

Školní potřeby:

• přezůvky (pevné s bílou podrážkou) • papírové kapesníky • hrníček (plastový) na pití – podepsaný – pouze ti, kteří mají zájem o pitný režim ve škole (100 Kč/ pololetí. Částka pokrývá pitný režim na 5 měsíců. Tedy zhruba 20 Kč na měsíc – 1 koruna denně. V rámci pitného režimu žáci dostávají velmi kvalitní čaje zn. Drana, ochucené citrónovým koncentrátem zn. Pfaner a malého množství cukru.) • 100 Kč do třídního fondu

Potřeby na matematiku

2. ročník • pravítko • tužka č.2, č. 3 • gumu

3. – 5. ročník • pravítko • tužka č. 3 • trojúhelník s ryskou • kružítko • gumu

Potřeby na výtvarnou výchovu:

• zástěra/triko • voskovky • fix (hlavně černý) • temperové barvy • vodové barvy • štětce – plochý, kulatý č. 12, č. 4, č. 2 • tubičkové lepidlo – 2 ks • nůžky (v penále) • paleta

Potřeby do školní družiny:

• oblečení (popř. obuv) na ven • balík papírových kapesníků • kelímek na pití – podepsaný

Potřeby na tělesnou výchovu:

• oblečení do tělocvičny (kraťasy, tepláky, tričko, cvičky – nebo sportovní boty s bílou podrážkou)

28.6. 2020

Školská rada - poděkování

Vážení členové Školské rady,

děkuji vám za celoroční spolupráci. Vážím si vašeho vstřícného přístupu, připomínek a podpory školy.

Děkuji paní Kačírkové, předsedkyni ŠR, za její dvouleté působení.

Těším se na další spolupráci v příštím školním roce a přeji vám pohodové léto.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

25.6. 2020

PODĚKOVÁNÍ

Za několik dní se školní zvonek rozezní naposledy a třídy po měsíční školní docházce zůstanou opět prázdné. Nikdo z nás nevěřil, že tento školní rok budou žáci, rodiče i pedagogové postaveni před nové výzvy – denní režim, výuka na dálku i změna dosavadních zvyklostí.

Chtěli bychom Vám poděkovat za trpělivost, snahu, za to, jak jste zvládli dohled nad výukou, ale i vaše běžné povinnosti k rodině i práci. Myslím, že jsme to vzájemně zvládli na jedničku. Děkuji pedagogům, kteří se snažili přizpůsobit se nové formě výuky, a všem pracovníkům, kteří ve spolupráci s obcí šili roušky, našim kuchařkám za vaření obědů (ve ztížených podmínkách) pro seniory a občany Bohuslavic. Poděkování patří i panu Poláčkovi za instalaci tabletů do rodin žáků a zajištění dálkového vzdělávání. Děkuji paní Vaňátové za zajištění desinfekcí pro školu a školku a hlavně za zajištění zvýšených hygienických opatření.

A na co se mohou těšit žáci po prázdninách?

Na třídy a chodby - budou nově vymalované, na barevné školní židle a stoly odpovídající výšce žáků. O prázdninách připravíme nové prostory pro kroužek šití a polytechnickou výchovu. Na tyto dvě nové aktivity jsme vypracovali projekty vyhlášené KÚ KHK a Grantovým programem ŠKODA AUTO a zaslali je do výběrového řízení. Přejeme si, abychom byli přes velkou konkurenci ostatních škol úspěšní. V této oblasti navazujeme spolupráci se ZŠ Krčín a SPŠ Nové Město v oblasti jednoduché robotizace.

V případě, že bychom nebyli vybráni, chceme se obrátit na sponzory, kteří by nás podpořili a pomohli nám s realizací. Tak nám držte palce, aby se nám alespoň jeden projekt podařil zafinancovat pomocí grantu.

Všem žákům přeji prázdniny plné sluníčka a vše, co k nim patří.

Pedagogům a zaměstnancům zdraví a načerpání nových sil do dalšího školního roku.

Rodičům pohodu a bezstarostnou dovolenou.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

25.6. 2020

Ošetřovné aktuálně - ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ A PODMÍNKY NÁROKU OD 1. ČERVENCE 2020

Vzhledem k tomu, že upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními jsou platné do 30. června 2020, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Součástí tohoto přehledu jsou také odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou od rodičů na MPSV směřovány.

Můžu čerpat ošetřovné, když je ve škole vyhlášeno ředitelské volno?

V případě, že škola v některé dny vyhlásí ředitelské volno, za tyto dny vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ten se podle zákona vztahuje pouze na dobu platnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru v roce 2020. Jedná se tedy o taková opatření, která se týkají zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách. Uzavřením škol následně vzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ředitelské volno nesouvisí s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru a není to ani jiná nepředvídatelná událost. Proto za dny, kdy dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu ředitelského volna, ošetřovné ani v období do 30. června 2020 nenáleží. Pečující osoba takové dny nevykáže jako dny péče na tiskopisu „Výkaz péče“.

Jsem s dítětem doma a pobírám ošetřovné. Můžu ho poslat do školy pro vysvědčení?

Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečoval/a do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

Tato situace týkající se samozřejmě netýká pouze dne, kdy se ve škole rozdává vysvědčení. Nárok na ošetřovné pečující osoba ztrácí také v jakýkoliv jiný den, ve který bude dítě ve škole. Takové dny do „Výkazu péče“ uvádět nebude.

Jak to bude s ošetřovným v době letních prázdnin? Mám na něj nárok?

V době letních prázdnin nárok na ošetřovné nemáte. Podmínky nároku na ošetřovné byly během platnosti mimořádných vládních nařízení rozšířeny a upraveny dočasnými mimořádnými zákony. Všechny podmínky nároku na ošetřovné upravené těmito zákony jsou platné do 30. června 2020.

24.6. 2020

Poslední školní den 26. 6. 2020

POZOR - poslední den školního roku (26. 6. 2020 – pátek) trvá vyučování do 10.00. Pak následuje oběd. Žáci, kteří nyní nechodili do školy, přinesou Čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
23.6. 2020

Vybírání stravného

VÁŽENÍ RODIČE, vybírání za obědy za měsíc ČERVEN proběhne v úterý 23.6. 2020. Poslední den školního roku (26.6.2019 – pátek) bude oběd ve školní jídelně vydáván do 10 hodin. Prosím o sdělení(viz.lístečky), zda Vaše dítě na oběd půjde, či ne, abych mohla vystavit vyúčtování za odebrané obědy. Zároveň bude žákům pátého ročníku vrácena jistina na stravování. Děkuji Jitka Čepelková, vedoucí stravování
19.6. 2020

Organizace školního roku

26. 6. 2020 - proběhne vydání vysvědčení za školní rok 2019/2020 a bude ukončena výuky ve 2. pololetí.

29. - 30. 6 2020 - ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školy.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

09.6. 2020

Výstava prací žáků 5. ročníku

Pěkný den, milí rodiče a přátelé školy,

srdečně vás zveme na výstavu prací žáků 5. ročníku, která je umístěna v prostorách Obecního úřadu Bohuslavice. Během slunečného dopoledne se žáci zaměřili na kreslení přírodním uhlem a jejich objektem se stal místní kostel.

Doufáme, že se vám jejich práce bude líbit stejně jako nám.

Pedagogický sbor

09.6. 2020

Fotografování dětí

V pondělí 15. června 2020 proběhne závěrečné focení všech tříd (venkovní focení).

Cena třídní fotografie je 40,- Kč. Dále je možné vyfotit se s kamarády v rámci třídy. Cena jedné fotografie je 30,- Kč. Sourozenecké fotografie nebudou z důvodů nařízení MŠMT možné.

Pokud budete mít zájem o fotografie, nahlaste třídní učitelce počet a varianty.

03.6. 2020

UZAVŘENÍ ZŠ

Vážení rodiče,

v pátek dne 12. 6. 2020 bude základní škola uzavřena z důvodu přerušení dodávky pitné vody. Nejsme schopni dodržet všechna mimořádná opatření, která vycházející z nařízení a pokynů MZ a MŠMT.

Děkujeme za pochopení.

03.6. 2020

Informace k nástupu žáků 1. stupně od 25. 05. 2020

Pěkný den, milí rodiče,

v Dokumentech školy naleznete bližší informace týkající se opětovného nástupu žáků do školy.

Dále zde najdete mapku, která specifikuje vhodné přístupy k budově školy a školky. Je zde i vyznačena doporučená trasa k ZŠ a MŠ.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

19.5. 2020

Odpolední blok a vzdělávací aktivity od 25. 05. 2020

Vážení rodiče,

podle vydaného nařízení MŠMT není ranní družina možná. Na základě Vašich předběžných přihlášek, jsme schopni zajistit odpolední blok pro děti z první skupiny – tedy JEN 1. A 2. TŘÍDA s provozem do 15.00.

Dále si ředitel školy vyhrazuje právo na změnu nastavených kritérií, pro zabezpečení vzdělávání žáků v době od 25. 5. do 30. 6. 2020, s ohledem na případná nová nařízení MŠMT.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

15.5. 2020

Hodnocení výsledků žáků za 2. pololetí 2019/20

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo vyhlášku č. 211/2020 z 27. 4. 2020, kterým stanovuje podmínky pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/20. Pro toto období bude hodnocení vycházet:

Odstavec 1:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (do 11. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (od 11. 5. - 9. ročník, resp. 25. 5. první stupeň)

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/20

Odstavec 2:

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou , která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/20 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Celé znění vyhlášky naleznete na webu MŠMT ( www.msmt.cz )

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

15.5. 2020

Možnost vzdělávacích aktivit ve škole pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče,

na základě vydaného manuálu MŠMT, který stanovuje podmínky pro návrat žáků 1. stupně do škol v termínu 25. 5. 2020, prosím o zaslání ZÁVAZNÉ přihlášky, zda se Váš syn/dcera bude vzdělávacích aktivit zúčastňovat či nikoliv (a to do pondělí 18. 05. 2020).

Vzdělávací aktivity budou probíhat za jasně formulovaných podmínek (viz níže), které bude nutné dodržet. Připomínám, že nástup do školy je dobrovolný, ale pokud dítě nepřihlásíte, tak nelze přihlášku podat dodatečně a dítě bude pracovat na základě písemných pokynů třídní učitelky až do konce tohoto školního roku. Nástup po 25. 5. 2020 dodatečně do školy totiž vyhláška MŠMT neumožňuje.

Pokud máte nějaké dotazy, tak napište nebo zavolejte, pokusím se Vám na ně odpovědět. Věřím, že vše nakonec dopadne dobře a společně dokončíme tento zvláštní školní rok. Manuál definuje podmínky celkem na 9 stránkách (celé znění manuálu najdete v Dokumentech školy), my uvádíme alespoň ty hlavní. Vzdělávací aktivity budou probíhat za těchto základních podmínek:

a) ve třídě je doporučený počet 15 žáků

b) děti s sebou budou muset mít minimálně 2 čisté roušky + sáček na jejich odkládání

c) podmínkou zařazení do výuky je předložení "Čestného prohlášení" (viz příloha)

d) ve třídě budou děti pracovat bez roušek, v ostatních prostorech se budou pohybovat pouze dle pokynů pedagogů a s rouškou s tím, že bude snahou dodržovat maximálně doporučenou vzdálenost (2 m)

e) vzdělávací aktivity začnou v pondělí 25. května v 8.00, konec aktivit v rozmezí 11.15 - 11.35 Cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání, které organizuje škola v rámci vzdělávání na dálku.

f) školní stravování bude zajištěno

g) zájmové vzdělávání žáků po obědě (školní družina a kroužky) nebude z důvodů nařízení MŠMT a hygienických vyhlášek probíhat

h) ranní družina není možná

ch) v rozvrhu budou chybět některé předměty, které MŠMT zakazuje - např. TV

i) škola je povinna vést evidenci docházky pro přihlášené žáky

j) celý pobyt dětí ve škole bude doprovázen zvýšenými hygienickými opatřeními (dezinfekce, mytí, úklid, atd.)

k) rozpis vstupu do školní budovy bude znám od 20. května (zveřejníme na webu)

l) čas příchodu ke škole lze individuálně dohodnout s pedagogickým pracovníkem dané skupiny

m) podmínky hodnocení žáků na konci 2. pololetí budou vyvěšeny poslední týden v květnu

n) pondělí 25. května odevzdá žák při vstupu do budovy odpovědnému pracovníkovi dané skupiny Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka – bez dodání tohoto dokladu nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Přeji příjemný zbytek dne a ještě jednou prosím o co nejrychlejší Vaše vyjádření – odevzdání přihlášky do pondělí 18. května (možno vložit do boxů v přístřešku nebo do poštovní schránky u hlavního vchodu školy).

Prosím o vyjádření i v případě, že dítě do školy nepošlete tak, abychom měli jistotu, že o této možnosti víte. Jakmile budeme mít přesný počet dětí, tak připravíme plán vzdělávacích aktivit a další informace, které Vám okamžitě zašleme

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

14.5. 2020

Manuál MŠMT

Vážení rodiče,

v Dokumentech školy najdete podrobný manuál z MŠMT, který stanovuje podmínky pro návrat žáků 1. stupně v termínu 25. 05. 2020.

12.5. 2020

Znovuotevření školy a školky

Milí rodiče a žáci,

stále čekáme na bližší pokyny z MŠMT, které budou specifikovat podmínky znovuotevření našich zařízení a manuál, jak postupovat podle daných nařízení a opatření jednotlivých ministerstev. Nejpozději během druhého týdne měsíce května Vás budeme informovat o možnosti otevření a organizaci výuky, která prozatím pokračuje distanční formou.

Celý pedagogický sbor a pan ředitel jsou Vám stále k dispozici na e-mailových adresách, případně na telefonu.

30.4. 2020

Nový život v karanténě

Vážení rodiče,

otvíráme nové okno v naší Galerii. Pokud budete chtít poslat své příspěvky ze svého současného žití (jak doma trávíte volný čas, procházka na zahradě nebo v lese, společné tvoření a učení, já a moji blízcí atd.) můžete je adresovat třídním učitelům nebo přímo řediteli školy. Těšíme se na Vaše fotografie.

Pedagogický sbor

24.4. 2020

Mimořádná finanční pomoc pro rodiny v souvislosti s koronavirem

Vážení rodiče,

posíláme nové informace, tentokrát ohledně pomoci s financemi. V Dokumentech najdete odkazy na nadace nabízející finanční pomoc.

Hodně pokoje, pedagogický sbor

22.4. 2020

Informace k aktuální situaci v oblasti prevence v období nouzového stavu v ČR a po znovuotevření škol

Vážení rodiče, v nastalé nové situaci s koronavirem, si Vám dovolujeme teď nabídnout možnost podpory pro Vás a Vaše děti. V dokumentu Primární prevence ve školách v době nouzového stavu, který jsme obdrželi z Ministerstva školství, můžete najít pro sebe případné zajímavé odkazy na to, jak co nejlépe se s touto novou situací naučit žít. Také v dokumentu Portfolium karanténa, je plno odkazů, které by Vás mohly oslovit. Tyto dva dokumenty si můžete otevřít na stránkách naší školy v okně Dokumenty. Přejeme Vám do těchto dnů, hodně pokoje, ředitel a ostatní pedagogové školy.

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus. Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták). Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení). Vše na:

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

21.4. 2020

Návod na přihlášení žáka do systému Office 365

Každému žákovi (rodičovi) přijde email od společnosti Microsoft který vypadá takto, je zde uvedeno uživatelské jméno (email) a heslo. Po kliknutí na odkaz níže přihlásit se do office (uživatelské jméno a heslo lze použít i na stránce www.office.com, nebo pouze stažení aplikace Microsoft Teams z app store, google play do vašeho tabletu nebo mobilního telefonu)

V případě že rodič nebo žák nemá email může kontaktovat svého učitele nebo přímo mě Ondřej Poláček tel.608223644 a uživatelské jméno a heslo mu zašleme formou sms nebo v tištěné podobě, nebo jiným způsobem na internetové stránce www.office.com přihlásit zadáte přihlašovací údaje, které jste obdrželi emailem ve tvaru vašepříjmení@zsvaseskola.onmicrosoft.com

dále zadáte obdržené heslo

otevře se okno s produkty microsoft office 365, které si můžete stáhnout do svého počítače nebo používat online záleží na vás, pro online výuku bude hlavní produkt Microsoft Teams

Podrobný popis s obrázky najdete ke stažení v DOKUMENTECH školy.

09.4. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápisy budou probíhat od 14. do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:

• do datové schránky školy (d86mjtc),

• e-mailem na zs-bohuslavice@post.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),

• poštou - ZŠ Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06 - TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME

• vhozením do schránky školy (u hlavního vchodu školy)

Zákonnému zástupci bude na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele školy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji vyzvednout v úterý 14. dubna 2020 ve škole (8.00-11.00).

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá již dříve slibované setkání.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydané MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

01.4. 2020

Domácí škola

Milí rodiče a žáci,

ještě vám upřesňuji naši vzájemnou komunikaci ohledně domácích úkolů a opakování.

Veškerá zadání obdržíte od vašich třídních učitelek. Kolegyně převážně pracují s učebnicemi a pracovními sešity, které máte doma. Pokud využijí pracovní listy a podobně, najdete je v příloze mailu nebo v boxech. V boxech tedy jsou POUZE doplňující materiály (pokud je paní učitelka zadá) nebo věci, které žáci zanechali ve škole.

Děkuji za spolupráci a buďte na sebe opatrní.

19.3. 2020

Akce v měsíci březen

Z důvodu mimořádných opatření se ruší veškeré plánované akce v měsíci březen a v dubnu Velikonoční slavnost - PROJEKTOVÝ DEN (ten bude přeložen na jiný termín).
16.3. 2020

Výuka během trvání mimořádného opatření

Pěkný den, milí rodiče a žáci,

chtěl bych vás informovat o dalším postupu výuky po skončení jarních prázdnin. Během pondělí probereme možnosti vyučování na dálku. Nabízí se nám celá řada on-line vzdělávacích organizací, testovacích programů a hlavně náš nakladatel učebnic nabízí otevření on-line vyučování. Musíme brát v potaz také žáky, kteří nemají přístup k internetu.

V úterý vám na mail zašleme konkrétní úkoly v jednotlivých předmětech, způsob kontroly a další rozvrh vzájemné komunikace.

Nemusíte se bát, že žáci výuku zameškají.

Dovolte mi ještě popřát žákům pěkný zbytek prázdnin a budu se těšit na brzké shledání.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

12.3. 2020

Přerušení provozu Mateřské školy Bohuslavice

Rozhodnutím Zastupitelstva obce Bohuslavice dne 11. března 2020 se od pondělí 16. března 2020 přerušuje provoz Mateřské školy v Bohuslavicích, a to až do odvolání. Pokud školní jídelna provozuje doplňkový prodej cizím strávníkům, musí neprodleně upravit podmínky poskytování na výdej pouze do jídlonosičů - neumožnit vstup cizích strávníků do konzumační části jídelny), konzumace neprobíhá v jídelnách, ty jsou jako součást školy uzavřeny.

Mimořádné opatření je schváleno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2 v Evropě.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Tojnar - starosta obce

12.3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus – AKTUALIZACE

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

• osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

V pondělí od 08.00 - 09.30, 15.00 - 16.00, dále pak v úterý od 08.00 - 12.00, vám škola vystaví Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Dále je možné dohodnout jiný termín na mailu školy.

10.3. 2020

INFORMACE před jarními prázdninami

Vážení rodiče,

s blížícími se jarními prázdninami Vám zasílám informace týkající se šíření tzv. koronaviru. Vedení školy celou situaci velmi pečlivě sleduje, je ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a řídí se pokyny nejen Ministerstva zdravotnictví ČR, ale také Krajského úřadu Královehradeckého kraje.

V současné době byly děti opakovaně poučeny o nutnosti dodržování zvýšené hygieny.

Všem pracovníkům školy bylo doporučeno, aby o prázdninách necestovali do oblastí, ze kterých se tato nemoc šíří.

Pokud do těchto oblastí přesto vycestujete, dbejte prosím po návratu do ČR pokynů, které naleznete na stránkách MZ (www.mzcr.cz).

tel. 495 058 111 v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 hod

tel. 778 532 313 mimopracovní dny v době 9:00 - 17:00 hod

V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí volejte Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové :

tel. 601 130 894 v pracovní době 7:30 - 15:30 hod

tel. 721 417 310 v mimopracovní době 15:30 - 7:30 hod

Pro získání obecných informací o infekci COVID-19 doporučujeme NONSTOP infolinky Státního zdravotního ústavu:

tel. 724 810 106 nebo 725 191 367

Pokud by došlo během prázdnin k nějakým změnám, budeme vás informovat pomocí vašich mailových adres a webových stránek školy.

Přeji Vám a Vašim dětem, pohodové jarní prázdniny.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

05.3. 2020

Velice si váží zpětné vazby od rodičů našich žáků - DĚKUJEME

Vážený pane řediteli, paní učitelky a zaměstnanci školy,

chtěla jsem Vám touto formou veřejně poděkovat za vedení naší školy a za prostředí, které našim dětem ve škole vytváříte.

Velmi hezké je, že jste po tak nelehkých začátcích vydrželi a stabilizovali složitou situaci. Velkou váhu kladu na přístup Vašich zaměstnanců při řešení této situace, kdy lidé znalí problematiky a zkušení pedagogové nepodali pomocnou ruku tak, jak by si naše škola zasloužila.

Nepochopím, proč všichni zainteresovaní nejsou zajedno a navzájem se nepodpoří, proč někteří vyzdvihují své ego, aby ukázali, že jejich práce byla lepší než si ostatní myslí. Jsem přesvědčena, že je ve společnosti velmi důležité, abychom v kritických situacích dokázali vždy potlačit své emoce a projevili solidaritu a pomoc. Přeci toto vypovídá o našem charakteru. Jde především o naše děti, jejich budoucnost a takové jednání jen dokazuje, že již i na vesnici nedokážeme držet lidsky při sobě, ale raději jednoduše hledáme nové a nové chyby často neoprávněné, nepodložené a zavádějící od skutečnosti.

Proto Váš přístup k našim dětem oceňuji a je také důvod mého veřejného poděkování.

Nehovořím pouze za sebe, ale i za mnoho rodičů, kteří jsou rádi, že děti mají školu doma a nemusejí dojíždět, což by byla pro většinu, zbytečná komplikace.

Že kvalita Vaší práce je plnohodnotná, potvrzuje i tvrzení pedagogů ZŠ Krčín při posledním přestupu na tuto školu. Obdivuji a vážím si, jak paní učitelky trpělivě a citlivě pracují s dětmi na profesionální úrovni a jakým způsobem dětem minimalizují dnešní nápor osnov, které jsou ve své kvantitě naprosto nesmyslné a způsobují spíše opak svého účelu. Dále jak všestranně pracují s dětmi, eliminují šikanu, která se u některých žáků již začala projevovat. Byla jsem také mile překvapena, když jsem se dozvěděla, že děti chodí na školu, kde si i pan ředitel vymezí čas a zahraje se žáky kopanou jako parťák a nechová se pouze jako byrokrat, kterého zajímají jen administrativní práce. Z vlastní zkušenosti vím, že právě toto prostředí a vzpomínky na školu, jsou pro děti důležité, protože si je ponesou po celý život.

Na závěr nemohu opomenout krásné vánoční vystoupení dětí v Orlovně ve spojení s finanční sbírkou pro nemocného školáka. Je spousta dalších aktivit, jak našich dětí, tak v modernizaci školy, které stojí za poděkování. Bohužel jsou potlačovány vyzdvihováním uměle vytvářených chyb, což mě mrzí. Věřím a pevně doufám, že pedagogický personál bude i nadále na naší škole a nenechá se zlomit a povede si i v dalším období stejně dobře.

Soňa Šebestová

02.3. 2020

Projektový den Knížky nás baví

Ve středu 4. 3. 2020 mají žáci změněný rozvrh. První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu. Následně žáci v rámci projektu navštíví knihovnu v Novém Městě nad Metují. Vyučování trvá do 12.00, pak žáci půjdou na oběd.
02.3. 2020

Vybírání za obědy

Za obědy se vybírá v úterý 3.3.2020. Prosím o dodržení termínu splatnosti.
28.2. 2020

Předškolní dílničky

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 14. 30 hod. srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na odpolední setkání v naší škole.

Čekají vás zábavné aktivity a prohlídka školy.

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor

20.2. 2020

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 v budově ZŠ od 13.00 do 16.00. S sebou rodný list dítěte.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

20.2. 2020

Velikonoční slavnost

Pěkný den, milí rodiče a přátelé školy,

na začátku dubna 02. 04. 2020 jsme si pro vás, společně s vašimi dětmi, připravili Velikonoční slavnost. Jedná se o celodenní projektový den, který propojí jednotlivé předměty společným tématem – Velikonoce. Zároveň se pro naše žáky uskuteční beseda se zástupcem Galerie v Novém Městě nad Metují, který seznámí naše žáky s tradicemi a historií velikonočních svátků.

Součástí slavnosti je i prodejní Velikonoční jarmark. Každá třída si připraví pro svůj odpolední jarmark spousty výrobků, které si budete moci u nás zakoupit. Výtěžek z prodeje půjde žákům do jejich třídních fondů a společně se rozhodnou, jak prostředky využijí (školní výlet, posezení v cukrárně na konci školního roku atd). Nesmíme zapomenout na jarní vystoupení sborečku a kroužku fléten.

Rádi bychom zapojili i vás, naše rodiče. Společně s dětmi nebo vy sami, vyrobte jakékoliv drobnosti, které se na jarmarku následně prodají. Mohou to být nazdobená vajíčka, velikonoční nebo jarní dekorace, jakékoliv rukodělné výrobky, upečené velikonoční perníčky, buchty, mazanec atd. Součástí jarmarku budou i malé dílničky, kde si s vámi upleteme pomlázky, vytvoříme drobné dekorace.

Zároveň se na vás těšíme při posezení u kávy či čaje v prostorech tělocvičny od 15.00 do 17.00.

Zvána je široká veřejnost a všichni obyvatelé Bohuslavic.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Všichni pedagogové a zaměstnanci ZŠ Bohuslavice

18.2. 2020

Sportovní kroužek, Šikulové

Ve středu 12. 02. 2020 z technických důvodů odpadají všechny kroužky.

Děkujeme za pochopení.

06.2. 2020

Školní družina

Prosíme o úhradu za ŠD a pitný režim v družině do 28. 02. 2020:

- 250,- Kč za 2. pololetí

- 50,- Kč za pitný režim (dobrovolné)

Děkujeme.

05.2. 2020

Platby - měsíc únor

80,- Kč Kino Lví král, DDM Stonožka
05.2. 2020

Fotokroužek

Ve čtvrtek 06. 02. 2020 je z organizačních důvodů zrušen fotokroužek.

Děkujeme za pochopení.

05.2. 2020

Vybírání stravného

Za stravné se vybírá v úterý 4.2.2020.
31.1. 2020

Přerušení dodávky elektřiny

Dne 12. 02. dojde k přerušení dodávky energie v prostorách školy. Z tohoto důvodu bude zkrácené vyučování a omezen provoz ŠD. Proto vás prosíme o vyzvednutí děti z ŠD po vyučování (po obědě).

Náhradní program se uskuteční v Novém Městě nad Metují. Výuka bude ukončena po 4. vyučovací hodině. Oběd bude vydáván od 11. 40 hodin.

Děkujeme za pochopení.

30.1. 2020

Přírodovědný kroužek

Upozorňujeme žáky přírodovědného kroužku na změnu: 3. 2. 2020 a 10. 2. 2020 kroužek ODPADÁ.

Děkujeme za pochopení.

30.1. 2020

Nová telefonní čísla

725 378 178 - ředitelna mobil (platný od 1. 2. 2020)

725 379 910 - ŠD mobil (platný od 1. 2. 2020)

739 203 117 - školní jídelna při ZŠ

30.1. 2020

Projektový den Finanční gramotnost - 4. a 5. třída

V pondělí 27. 1. 2020 mají žáci změněný rozvrh. Žáci v rámci projektu navštíví banku v Novém Městě nad Metují. Vyučování trvá do 13.20, pak žáci půjdou na oběd.
21.1. 2020

Pololetní vysvědčení - 30. 1. 2020

POZOR – ve čtvrtek mají žáci (4. a 5. ročník) změněný rozvrh. Vyučování trvá do 11.40 – celkem 4 vyučovací hodiny.

5. hodiny a odpolední kroužky odpadají.

31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

21.1. 2020

Fotokroužek

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 je z organizačních důvodů zrušen fotokroužek.

Děkujeme za pochopení.

14.1. 2020

Platby - měsíc leden

Vybíráme na další pololetí poplatek na pitný režim:

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na 2. pololetí)

14.1. 2020

Výzva

Vážení rodiče,

je potřeba, aby Vaše děti, když jdou do školy, byly zdravé. Infekčně nemocné děti do školy nepatří.

Na začátku roku k nám přišel kamarád Doriánek, který má oslabenou imunitu. Nikdo z Vás by si určitě nepřál, aby právě Vaše dítě, bylo v ohrožení nákazy.

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup.

Ředitel školy, pedagogický sbor

09.1. 2020

Telefonní linky

Z technických důvodů (převod telefonních linek na mobilní) jsou momentálně dostupná tato čísla:

739 631 681 - vedoucí školní jídelny

739 203 117 - školní jídelna

Děkujeme za pochopení

07.1. 2020

PF 2020

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
chtěl bych vám do nového roku popřát šťastné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně hodně zdraví, lásky a osobních úspěchů. Všem žákům přeji splnění všech přání a snů.
Také děkuji zřizovateli školy a všem zastupitelům za jejich podporu a přízeň. Nesmím zapomenout poděkovat všem členům školské rady, kteří od září pracují v novém složení, za dosavadní vzájemnou spolupráci.
Velké DĚKUJI bych ještě jednou chtěl vyslovit všem mým kolegyním, které se podílely na přípravě vánočního vystoupení. Jednak třídním učitelkám a ostatním pedagogům, ale také paní vychovatelce a paní Vaňátové za nádhernou výzdobu Orlovny a naší školy.
Nesmírně si vážím vás VŠECH, kteří jste přispěli během vánočního vystoupení na dárek pro našeho žáka. Byli jste velmi štědří a ukázali jste, že máte velké srdce. Celkem bylo vybráno 5.000,- Kč. Po domluvě s rodiči jsme vybrali dárky, které v pátek předáme.
V novém roce se na vás všechny budu moc těšit.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
20.12. 2019

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
19.12. 2019

Změna rozvrhu - 5. třída

POZOR – v pátek mají žáci změněný rozvrh. Vyučování trvá do 11.40 – celkem 4 vyučovací hodiny.
19.12. 2019

Povánoční sběr papíru

Sběr papíru proběhne 6. 1. 2020 od 7.00 - 15.30 hodin a 7. 1. 2020 od 7.00 – 12.00 hodin.
Prosíme o řádné svázání sběru a zvážení. Celkovou váhu nahlásit paní Vaňátové.
Na konci roku budou vyhlášeni nejlepší sběrači, které odměníme drobnými cenami.
17.12. 2019

Vánoční představení v Orlovně

18. 12. 2019 od 16. 00 hodin zveme všechny rodiče a přátelé školy na Vánoční představení. Prosíme o předání dětí třídním učitelkám v 15.45 před budovou Orlovny (sboreček příchod v 15.30). Žáci, kteří chodí do družiny (jen ti, kteří chodí do družiny do 15.30), přivede před Orlovnu paní vychovatelka.
12.12. 2019

Divadlo Hvězdička betlémská

9. 12. 2019 žáci navštíví divadlo v Novém Městě nad Metují - Hvězdička betlémská. Návrat do školy je plánován na 3. vyučovací hodinu. Následně bude probíhat výuka dle rozvrhu.
06.12. 2019

Třídní schůzky 1. a 2. třídy

Vážení rodiče,

ve středu 4. 12. 2019 v době od 14.00 do 16.00 hod. se konají konzultační třídní schůzky.

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit schůzku v jiném termínu.

Těšíme se na setkání.

02.12. 2019

Platby - měsíc prosinec

Do konce příštího týdne vybíráme od vašich dětí 150,- Kč.

- divadlo Hvězdička betlémská - Nové Město nad Metují

- Kino na kolečkách - Hodinářův učeň

29.11. 2019

Třídní schůzky 1. a 2. třídy

Třídní schůzky proběhnou v týdnu od 2. 12. 2019.
25.11. 2019

Třídní schůzky 1. a 2. třídy - ZRUŠENÍ

Z důvodu nemoci třídní učitelky se RUŠÍ konzultační schůzka plánovaná na 19. 11. 2019.

Náhradní termín vám bude sdělen v nejkratším možném termínu.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Stuchlík ředitel školy

18.11. 2019

Třídní schůzky - UPOZORNĚNÍ

Na žádost rodičů jsou ve vestibulu školy připraveny záznamové listy pro vypsané konzultační hodiny u třídních učitelů a ředitele školy.
12.11. 2019

Drakiáda - změna

Do úterý 19. 11. 2019 můžete nosit do školy dráčky, které jste si vyrobili doma.

20. 11. 2019 od 14,30 - 15, 30 hodin bude škola otevřena k prohlídce výtvarných děl vašich dětí.

V případě příznivého počasí se 20. 11. 2019 uskuteční odpolední společné pouštění draků s rodiči od 16.00 -17.00 hodin na sokolské zahradě (zodpovědnost za děti mají rodiče).

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

07.11. 2019

Změna rozvrhu

Od pondělí 11. listopadu 2019 platí nový rozvrh.
07.11. 2019

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

v úterý 19.11. v době od 14.00 do 16.00 hod. se konají konzultační třídní schůzky. Setkat se můžete se všemi vyučujícími, s třídními učiteli, s výchovnou poradkyní nebo se školní metodičkou prevence.

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit schůzku s pedagogem i v jiném termínu po vzájemné dohodě.

Těšíme se na setkání.

07.11. 2019

SEDMÁ NEMOC

Upozorňujeme rodiče, že v základní škole byl zaznamenán případ infekční nemoci "SEDMÁ NEMOC" syndrom Ruce-Nohy-Ústa.

Průběh nemoci:

Na začátku se objeví zvýšená teplota a puchýřky v ústech s maximem na sliznici tváří a na jazyku. Dále se vysejí pupínky až puchýřky v okolí úst, na dlaních rukou a na ploskách nohou. Děti si stěžují na bolesti v ústech a v krku, nechtějí jíst, pupínky na rukách a nohách je často svědí.

05.11. 2019

OZNÁMENÍ pro rodiče

Vážení rodiče,

přesto, že souhlasíme s důvody vedoucími ke stávce učitelů, ve středu 6.11.2019 se k ní nepřipojíme.

V ZŠ i MŠ bude tedy tento den probíhat běžná výuka.

05.11. 2019

Vánoční fotografování dětí

V úterý 5. listopadu 2019 proběhne od 8 hodin postupné focení všech žáků.
Následně si budete moci vybrat z několika cenových sad. Odebrání vánočních fotografií je zcela dobrovolné. Nevyzvednuté fotografie budou skartovány.
Prosíme o vhodné oblečení. Na fotografii lépe vyniknou děti v oblečení bez barevných obrázků, dejte dětem na focení vhodnou obuv.
Pokud budete mít zájem o sourozenecké fotografie, prosím nahlaste třídní učitelce.
17.10. 2019

Strašidelné dopoledne - Halloween ve škole

Dne 01. 11. 2019 proběhne ve škole setkání strašidel. Zábavné dopoledne plné tance, zpěvu a soutěží.
Prosíme rodiče, aby pomohli dětem připravit potřebné masky, ve kterých přijdou již do školy. Vyučování proběhne 1. a 2. hodinu. Po přestávce bude následovat zábavný program, který skončí po 4. vyučovací hodině a děti půjdou na oběd.
17.10. 2019

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT VŠÍ

Vážení rodiče,
ve škole se opět vyskytly vši (pedikulóza). Doporučujeme proto preventivní každodenní důkladnou kontrolu hlav vašich dětí. V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je bezodkladně odstranit.
Děkujeme všem rodičům za vaši spolupráci a doufáme ve váš zodpovědný přístup.
14.10. 2019

Školská rada - výsledky voleb

Na základě výsledků voleb do školské rady (ze dne 03. 10. 2019) se členem školské rady na období 2019 - 2021 stali:

- za zákonné zástupce nezletilých žáků školy:

1. Bc. Jiří Matoušek
2. Lenka Hronovská
3. Růžena Havelková

Ve školské radě bude pracovat zákonný zástupce uveden na 1. místě

Kandidáti pro volby do školské rady na období 2019 - 2021
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod
Bohuslavice 175
Bohuslavice - 549 06
Lenka Hronovská - zákonný zástupce žáka 1. třídy
Bc. Jiří Matoušek - zákonný zástupce žáka 2. třídy
Růžena Havelková - zákonný zástupce žáka 4. třídy

Výsledky voleb pedagogických pracovníků

- za pedagogické zaměstnance školy:

Mgr. Petra Balcarová (zvolena PEDAGOGICKOU RADOU 29. 08. 2019)

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

04.10. 2019

Rodičovská schůzka - volby do školské rady

Dobrý den,

připomínáme všem rodičům:

03. 10. 2019 – od 16,00 hodin třídní schůzky a volby do školské rady z řad rodičů

Těšíme se na vás.

30.9. 2019

Nabídka kroužku - náboženství

Kroužek náboženství bude každý pátek od 13.00 v naší škole - učebna VV. Začínáme 4. 10. 2019.

Vyučuje pan Václav Loukota.

26.9. 2019

Drakiáda

Vážení rodiče, milí žáci,

je podzim a k podzimním radovánkám patří oblíbené pouštění draků.

Během měsíce října a listopadu nás čeká v ZŠ a MŠ podzimní „Drakiáda“. Proto Vás velice prosíme, zapojte se doma se svými dětmi do výroby dráčků i draků – z papíru, přírodnin – zkrátka fantazii se meze nekladou. Všechna výtvarná díla budou vystavena v ZŠ a v MŠ, kde si je budete moci prohlédnout. Všichni za svoji snahu budou odměněni.

Do úterý 19. 11. 2019 můžete nosit do školy dráčky, které jste si vyrobili doma. Od 17-18 hodin bude škola otevřena k prohlídce výtvarných děl vašich dětí.

V případě příznivého počasí se 20. 11. 2019 uskuteční odpolední společné pouštění draků s rodiči od 16.00 -17.00 hodin na sokolské zahradě (zodpovědnost za děti mají rodiče).

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

26.9. 2019

Broučkiáda

Rozloučení s podzimem proběhne 07. 11. 2019. Sraz v 18 hodin na parkovišti u školy (za děti zodpovídají rodiče).
26.9. 2019

Kroužky ve školním roce 2019 - 2020

Jsou zveřejněny v kroužcích na webové stránce.

Žáci obdrželi seznam aktuálních kroužků, spolu s přihláškou.

Potvrzenou přihlášku odevzdejte nejpozději do 26.9.2019

19.9. 2019

Družba s Polskem

V rámci spolupráce a společných projektů se naše škola zúčastní výměnného pobytu. Partnerská organizace z Pieczyc uspořádala pro žáky 5. ročníku ve dnech 17.-18. 9. 2019 kulturně vzdělávací program. Tito žáci navštíví Pieczyce, kde poznají školu a okolí. Součástí programu budou hry, dílny, workshopy v oblasti sochařství, divadla a filmu, ale i výuka s hasiči. Vše proběhne v doprovodu pedagogických pracovníků školy. Podrobné informace žáci obdrží ve škole.
12.9. 2019

Sportujeme společně

v pátek 13. 9. 2019 od 09:00 hod. v tělocvičně ZŠ a Orlovně

V rámci projektu „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem“ projekt č.:CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080

Program:

Setkání s dětmi z partnerských měst – Nová Paka a Pieszyce a poměřování jejich schopností v netradičních disciplínách.

S sebou:

Děti přijdou do školy v 08:00 hodin na třídní hodinu. Na sebe sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Svačina pro děti je zajištěna. Předpokládaný konec v 12.00 hodin. Po ukončení akce následuje oběd.

10.9. 2019
-

.