Aktuality

Vybírání stravného

Od středy 5.5.2021 se vybírá za stravování.
05.5. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

- od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech)
- preventivní antigenní test se ve školách se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně (pondělí) s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu
- Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášení.
30.4. 2021

Čarodějnické putování

Pěkný den, milí rodiče a žáci,
připravili jsme pro Vás a Vaše děti další PUTOVÁNÍ. Tentokrát „ČARODĚJNICKOU STEZKU“. Společně se můžete vydat na procházku a psát si odpovědi na otázky. Procvičíte si opět hlavičky a protáhnete nožičky.
„ČARODĚJNICKÁ STEZKA“ je zcela dobrovolná, doporučujeme pouze vždy účast jedné rodiny (a samozřejmě dodržovat všechna doporučení MZV a MŠMT). Cesta vede přes hlavní silnici, proto prosíme o doprovod rodičů nebo prarodičů.
Putování je k dispozici od 28.04. - odpoledne do 02. 05. (obsahuje celkem 15 kartiček).
START putování: nový vstup do školy - brána
KONEC putování: stará brána vedle hřiště - tajenku můžete zaslat na školní mail, nebo vhodit do staré školní schránky - hnědá u starého vchodu.
S SEBOU potřebujete jen dobrou náladu, tužku a papír, kam si budete zapisovat správné odpovědi a následně hodíte konečnou "tajenku" do školní schránky nebo na na školní email.
Pěkný společně prožitý čas Vám přeje CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR
27.4. 2021

AKTUALIZACE: ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZŠ
ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Zápis bude probíhat v časovém rozmezí od 12. dubna do 23. dubna 2021, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.
Možné způsoby podání žádosti:
• Datová schránka školy: d86mjtc
• E-mail školy: zs-bohuslavice@post.cz; e-mail s uznávaným elektronickým podpisem
• Poštovní schránky školy: původní vchod do školy
• Česká pošta: ZŠ Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06
Doporučujeme variantu pomocí České pošty na kontaktní adresu školy.
Zákonnému zástupci bude na jeho e-mailovou adresu nebo na jeho telefonní číslo přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti.
Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.
Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele školy.
Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy.
Pokud nemá zákonný zástupce možnost si žádost vytisknout, může si ji osobně vyzvednout 12. dubna 2021 přímo v budově školy v době od 8 do 11 hodin.
Po ukončení mimořádných opatření škola uskuteční již dříve plánované setkání s budoucími prvňáčky.
14.4. 2021

Doplňující informace

Školní družina bude fungovat tak, aby byla zachována homogenita skupin jako ve třídě.
Provoz družiny: od 6.30 hod. – do 7.45 hod. --- ranní družina
do 15.30 hod. ----odpolední družina
Rozdělení: 1. skupina – 1. a 2. ročník
2. skupina – 3. a 4.ročník
Testování ranní družiny bude probíhat v prostorách chodby u hlavního vchodu (průběžně, jak budou žáci přicházet).
V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (dodržování hygienických pravidel).
Časový harmonogram příchodu do školy a testování žáků:
7.15 hod. – 3. a 4.ročník
7.30 hod. – 1. a 2. ročník
7.45 hod. – 5.ročník
Místo: tělocvična ZŠ – vstup přes „náměstíčko“ a dále dle označení Platí pro testovací dny: pondělí a čtvrtek
Pokud žák nebude v tyto dny přítomen, bude následně otestován v den příchodu do školy.

· Přítomnost žáka ve škole na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Pokud se žák neúčastní testování, škola jeho absenci eviduje jako omluvenou, ale nemá povinnost mu zajišťovat distanční způsob vzdělávání.
· Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního antigenního testu, které nejsou starší 48 hodin. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a karanténu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení lékaře).
Příchod jednotlivých tříd ve dnech, kdy nebude probíhat testování
7.30hod. – 3. a 4.ročník
7.40hod. – 1. a 2.ročník
7.50hod. – 5.ročník
Rozvrh hodin platí tak, jak je daný (tak jak je na stránkách školy) - hudební a tělesná výchova pochopitelně probíhá s omezením dle nařízení vlády.
Na závěr Vás velmi prosím, ABYSTE VELMI PEČLIVĚ KONTROLOVALI ZDRAVOTNÍ STAV SVÝCH DĚTÍ A V PŘÍPADĚ, ŽE MAJÍ JAKÉKOLIV ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY (suchý kašel, zvýšenou teplotu, nevolnost, bolest hlavy, necítí se dobře, atd.) JE DO ŠKOLY NEPOSÍLALI.
Hrozí, že bychom museli třídu opět poslat na distanční výuku.
09.4. 2021

Jak dětem unsadnit návrat do školy?

Pěkný den, vážení rodiče a žáci, první dny ve škole mohou být pro některé děti velmi náročné. Co s tím jako rodiče můžeme dělat?
Primární je dětem pomoci se na tuto změnu dobře připravit.
Začněte s dětmi o návratu do školy mluvit
Povídat si o tom, kdy a jaké věci se pravděpodobně stanou, pomáhají dítěti pochopit svět kolem sebe a tak se cítit více v bezpečí. V čem se budou školní dny lišit? V praktické rovině včas projděte školní tašku a vytvořte seznam věcí, které bude třeba obstarat.
Buďte emočně k dispozici
Uznejte jakékoliv pocity, strachy nebo starosti, které dítě vyjadřuje. Ujistěte jej, že jsou zcela přirozené a že jste tu pro něj.
Pomožte dětem zorientovat se v čase
Nakreslete trhací kalendář, kolik dní ještě zbývá do začátku “školy”. Napište a na ledničku vyvěste harmonogram školního dne. Několik dní předem postupně přizpůsobujte budíčky a večerky obvyklému školnímu dni.
Soustředte se na to, co děti mohou ovlivnit
Možná máte z vládních nařízení rozporuplné pocity, dítěti ale nepomáháte, pokud je před nimi ventilujete. Pomožte mu soustředit se na přítomný okamžik a na to, co má pod kontrolou a může ovlivnit. Jako protipól tomu, co v jeho rukou není a výrazně jej znejisťuje.
Minimalizujte nejistotu a překvapení
Mluvte o tom, jaké události nebo bezpečnostní opatření může ve škole očekávat
První školní den si dopřejte více času než obvykle
Čas může být významný stresor. Naplánujte vše s větší časovou dotací. Věnujte pozornost tomu, že z domu odcházíte včas. Pokud můžete, skončete svůj pracovní den o něco dříve, ať máte prostor na cokoliv, co si dítě ze školy přinese.
Ve dvou jde všechno líp
Pokud první den školy potká vaše dítě svého oblíbeného kamaráda již před školou, bude se první okamžiky cítit mnohem jistěji.
Ve třech ještě lépe
Vzalo by si rádo do školy oblíbenou hračku, plyšáka nebo knížku?
Pusa na rozloučenou
Pro některé děti může být těžké se od rodičů odloučit. Uznejte jejich pocity - chápete, že to je těžké. Upozorněte na známé situace, či kamarády, o kterých víte, že by se na ně vaše dítě mohlo do školy těšit. Když se s nimi loučíte, řekněte, kde a kdy se s nimi zase po škole uvidíte.
Až se s dětmi rozloučíte, udělejte si na chvíli čas pro sebe
I váš nervový systém se potřebuje zastavit a zorientovat.
Naslouchejte dítěti, až se vrátí ze školy
Vytvořte příležitost - třeba procházka cestou ze školy, společná příprava večeře - kdy si s dítětem popovídáte, jak se během dne mělo. Každé dítě je jiné a bude školní realitu prožívat jiným způsobem.
Dejte dítěti i dostatek vlastního prostoru zážitek zpracovat
I když to nemusí být na první pohled vidět, dítě potřebuje prostor nové podněty integrovat. Což se děje ve chvílích klidu a bezpečí.
Nemějte příliš velká očekávání
Socializace i návrat ke každodenním zvyklostem potřebují svůj čas. Je zcela přirozené se někdy cítit zahlceně. Pomáhá zpomalit.
09.4. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

• výuka probíhá v homogenních skupinách po třídách
• kolektivy tříd se neslučují ani ve školní družině
• výuka probíhá podle rozvrhu hodin, následně třídy odcházejí v doprovodu vyučujícího nebo vychovatelky ŠD na oběd
• žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (žáci mají minimálně 2 náhradní roušky, každou v samostatném sáčku)
• zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole
• je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
• za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách školy
Pravidelné testování žáků
• testovací dny pondělí a čtvrtek nebo 1. den po nepřítomnosti žáka
• čas: ………… (bude upřesněn)
• místo: tělocvična a chodba před družinou ( bude upřesněno)
• dohled při samotestování: třídní učitelka + další pracovník
• testování žáků probíhá ve stanovený den
• žák si provede podle instrukce vyučujícího test a následně ho s pověřeným pracovníkem vyhodnotí
• v případě pozitivity bude žák odveden do vyhrazeného prostoru pro izolaci, kde vyčká na svého zákonného zástupce, který je povinen si ho neprodleně vyzvednout a kontaktovat pediatra
Hygienická opatření:
• vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
• u vchodu je umístěna dezinfekce rukou, žáci jsou povinni ji při vstupu do školy použít
• ve všech prostorách školy je povinné zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
• žáci před školou dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními
• pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí nosu a úst
• neprodleně po přezutí a vstupu do třídy si musí každý žák umýt ruce a použít dezinfekci na ruce
• prostory tříd a chodeb jsou pravidelně větrány v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň minimálně jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
• žáci se mohou pohybovat po škole, po chodbách pouze v dané skupině, nebo ve vyhrazeném čase, při přemisťování na školní zahradu a do školní jídelny se skupiny řídí podle daného časového plánu, aby nedocházelo k mísení skupin
• při přesunech je nutné dodržovat odstupy nejméně 2,00 metru
• každá skupina má určený čas na přestávky, kdy může využít školní zahradu(dle počasí)
• toalety jsou opatřeny tekoucí pitnou vodou, dezinfekčním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jednorázovými ručníky
• úklid a dezinfekce toalet probíhá průběžně během dne, minimálně dvakrát denně
• před vstupem do školní jídelny jsou na každém umyvadle umístěna dezinfekční mýdla, v dávkovačích dezinfekce na ruce a jednorázové utěrky
• před vstupem do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID- je umístěna dezinfekce a jednorázové papírové ručníky
• v každé třídě jsou umístěna dezinfekční mýdla, jednorázové papírové ručníky a dezinfekce na ruce
• úklidový personál je poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
Školní stravování: školní jídelna je v provozu za dodržení hygienických podmínek
• rozestupy 2,00 m mezi jednotlivými stoly
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
• ve školní jídelně nemůže být více osob, než je míst k sezení
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd
• ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti
• žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu úst a nosu, s výjimkou doby konzumace jídla
Při podezření na možné příznaky COVID-19
• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
• Další informace naleznete v letáku TESTUJEME, který naleznete na webu školy/sekce Dokumenty a dále na webové stránce https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole
Během pátku 9.4.2021 upřesníme další informace týkající se provozu družiny, časového harmonogramu testování žáků a příchodu jednotlivých tříd ve dnech, kdy nebude probíhat testování (úterý, středa, pátek).
08.4. 2021

Jarní putování

Pěkný den, milí rodiče a žáci,
připravili jsme pro Vás a vaše děti JARNÍ PUTOVÁNÍ. Společně se můžete vydat na procházku, plnit zajímavé úkoly a psát si odpovědi na otázky. Procvičíte hlavičky a protáhnete nožičky :-)
Jarní putování je zcela dobrovolné, doporučujeme pouze vždy účast jedné rodiny (a samozřejmě dodržovat všechna doporučení MZV a MŠMT). Cesta vede přes hlavní silnici, proto prosíme o doprovod rodičů nebo prarodičů.
Jarní putování je k dispozici od 06.04. - odpoledne do 11.04. (obsahuje celkem 23 kartiček)
START putování: nový vstup do školy - brána
KONEC putování: stará brána vedle hřiště - tajenku můžete zaslat na školní mail, nebo vhodit do staré školní schránky - hnědá u starého vchodu.
S SEBOU potřebujete jen dobrou náladu, tužku a papír, kam si budete zapisovat správné odpovědi a následně hodíte konečnou "tajenku" do školní schránky.
CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR
06.4. 2021

Podpora a poděkování zdravotníkům

Vážené kolegyně, milí rodiče a žáci,
ještě jednou děkuji VŠEM, kteří se zapojili do akce "Podpora a poděkování zdravotníkům".
Poděkování také tlumočíme od pana ředitele náchodské nemocnice a od všech zdravotníků z covidových jednotek. Fotografie z této akce najdete ve školní Galerii a také na FB stránce Oblastní nemocnice Náchod.

https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod


S přáním poklidných velikonočních svátků
Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
01.4. 2021

Videoprohlídka školy

Zveme Vás na online prohlídku naší školy. Ukážeme vám prostory školních tříd a šaten, učebnu hudební výchovy, výtvarné výchovy, počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní družinu. Nakouknete do nových prostor polytechnických dílen pro dívky a chlapce. Když nemůžete k nám, pojďte k nám na online prohlídku.

29.3. 2021

DISTANČNÍ VÝUKA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Vážení rodiče,
na stránkách školy - sekce DOKUMENTY naleznete nový metodický materiál, který přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví.
V dokumentu naleznete také užitečné odkazy, které vám mohou být v daných situacích nápomocné.
23.3. 2021

Podpora a poděkování zdravotníkům

Vážení rodiče, milí žáci a děti mateřské školy,
chtěli bychom v této době poděkovat sestřičkám, lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich namáhavou a obětavou práci. Jejich úsilí trvá více než rok a jsme si vědomi, že síly všem ubývají.
Zapojme se tedy společně do výzvy “Pečeme zdravotníkům“.
Pokud budete mít chuť a čas, upečte perník, muffiny, závin, koláče, slané drobné pečivo, zkrátka vše, co nepodléhá rychlé zkáze.
Zabalte do krabičky a přineste k nám před školu. Počítejte s tím, že nádobky, krabičky atd. se nebudou vracet.
Určitě udělá radost veselý obrázek, velikonoční přání nebo jen krátké poděkování, které vložíte k vaší „dobrotě“. Pouhé slovíčko DĚKUJEME má obrovskou sílu.
Předávací místo je naše škola – přístřešek, který bude označen. Vaše napečené dobroty spolu s obrázky přineste nejpozději v úterý 30. 3. 2021 do 8.10 hodin.
Následně vše převezeme do náchodské nemocnice, kde se už na vaše napečené poděkování moc těší.
Předem VŠEM děkujeme
21.3. 2021

Výzva prvňáčků pro ostatní žáky naší školy

Výzva prvňáčků pro ostatní žáky naší školy:
Vypěstuj si svoji rostlinku
Jak na to?
Vezmi semena fazolí nebo hrachu.
Nechej naklíčit.
Zasaď do květináče.
Dej na okno.
Zalévej.
A čekej.
Výsledek se dostaví.
Vyfoť a pošli.
Výzva prvňáčků pro ostatní žáky naší školy Druhá :-)
Namaluj si svoje neskutečné zvířátko
U lesa stojí chaloupka smíchu.
Lidé, kteří přicházejí k chaloupce, mají smutek.
Odcházejí veselí a usmívají se.
Proč je v chaloupce tolik smíchu?
Bydlí zde veselí lidé a vymýšlejí neskutečná zvířátka.
Namaluj si svoje neskutečné zvířátko.
Pošli nám ho taky.
Chceme se usmívat s tebou.
15.3. 2021

HUDEBNÍ VÝZVA - hudba kolem nás

Sestav hudbu (cokoliv - zpěvák, noty, skupina, jméno skladatele) z materiálu co máš doma nebo najdeš při pobytu venku na vaší zahradě.
Kreativitě se meze nekladou :-)
Hotový výtvor vyfoť (fotografie musí být foceny NA ŠÍŘKU) a pošli na školní mail. Fotky prosím nekomprimujte, ať jdou později zpracovat.
Těším se na vaše obrázky.
09.3. 2021

Vybírání za obědy

Od úterý 2.3.2021 se vybírá za obědy (únor 2021). A to v dopoledních hodinách, v kanceláři mateřské školy.
01.3. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o dětí v mateřské škole
o dětí v přípravné třídě
o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
o dětí v přípravném stupni základní školy speciální
o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
28.2. 2021

Roušky od 25. 2.

1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech
- vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
- ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.
3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.
4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.
5. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe. 6. Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby
děti do dvou let věku,
děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.
23.2. 2021

Barevný týden

Pěkný den, milí žáci,
máme pro vás novou výzvu - Barevný týden.
Sluníčko nás ještě moc nezahřeje, jaro je ještě daleko, tak si alespoň společně probarvíme celý příští týden.
Všichni žáci (ve škole i doma na online výuce) se příští týden obléknou do barev, které budou pro daný den typické.
Stačí tričko, ponožka, módní doplněk :-)
Pondělí - bílá barva
Úterý - žlutá barva
Středa - modrá barva
čtvrtek - zelená barva
Pátek - červená barva
Dokonce nám paní kuchařka přislíbila barevné obědy:-) Máme se na co těšit.
Pedagogický sbor
22.2. 2021

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Vážení rodiče,
zápis proběhne na základě zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let (tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2020), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.
Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 22. dubna 2021 v budově ZŠ od 13.00 do 16.00 hodin. Individuální zápis proběhne podle časového harmonogramu, který bude včas dostupný v budově MŠ.
S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dobrou náladu.
Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové.
V případě nepříznivé epidemiologické situace budete včas informováni o případné změně formy zápisu.
Těšíme se na vás
Pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice
22.2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021

Poslanci neprodloužili nouzový stav, opatření ve školství však zůstanou stejná - školy budou ministerstvem zdravotnictví uzavřeny na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.
Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) § 69
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou
a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,
b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu
12.2. 2021

Ombudsman dětem

Na stránkách školy - sekce Dokumenty, naleznete nový informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým.
08.2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.
28.1. 2021

Hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí obdrží žáci 1. a 2. ročníku ve čtvrtek 28. 1. 2021. V tento den probíhá výuka dle rozvrhu.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku dostanou výpis z vysvědčení po návratu do školy. Tito žáci obdrží klasifikaci ze všech předmětů v elektronické podobě (do mailových schránek zákonných zástupců žáků).
Pololetní prázdniny
– pátek 29. 1. 2021
Jarní prázdniny
– 1. – 5. 2. 2021
26.1. 2021

Zimní sněhová výzva

Vážení rodiče, milí žáci,
máme pro vás Zimní sněhovou výzvu. Konečně je všude sníh a mohou začít pravé zimní radovánky.
Postavte sněhuláky, pravé iglú, hrady a jiné zimní stavby.
Vyfoťte je a pošle nám na školní mail: zs-bohuslavice@post.cz
Všechny vaše fotografie zveřejníme na našem školním webu.
Jen vás všechny prosíme – foťte obrázky na šířku a posílejte fotografie v plné kvalitě:-)
14.1. 2021

Informace k provozu škol od 11. do 22. ledna 2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020 - výuka bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.
08.1. 2021

Ošetřovné od 04. 01. 2021

Rodiče, kteří budou po skončení školních prázdnin od 4. 1. 2021 pečovat o dítě z důvodu uzavření školy, mají nárok na ošetřovné . Tento nárok zatím potrvá do 10.1. Jedná se o pokračování potřeby péče o dítě ze dnů od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020.
Rodiče prvňáčků a druháků, kteří se v lednu vrací do školních lavic mohou uplatnit nárok na ošetřovné pouze za dny od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020.
Rodiče starších žáků, kteří se na rozdíl od žáků 1. a 2. ročníků ZŠ do školy po novém roce nevrací, budou moci žádat o ošetřovné dále také od 4. 1. 2021 (po skončení vánočních prázdnin).
V žádosti o ošetřovné rodiče do prohlášení o uzavření školy uvedou údaj o uzavření zařízení (tedy od 21. 12. 2020 do 10. 1. 2021) a po vyplnění tiskopis předají zaměstnavateli. Ten doplní směny za daný kalendářní měsíc a následně zašle žádost na příslušnou OSSZ .
Žádost o ošetřovné se podává vždy zpětně. Rodiče nyní mohou žádat o ošetřovné za měsíc prosinec. Na začátku února pak mohou podat žádost za měsíc leden.
Podrobnější informace naleznete na stránkách ČZZS.
05.1. 2021

Předávání vysvědčení dle pokynů MŠMT

Předávání vysvědčení bude možné i po 28. lednu, nejpozději ale třetí vyučovací den poté, co bude možná osobní přítomnost žáků ve školách.
Škola však sdělí poslední vyučovací den tohoto pololetí, tedy 28. ledna 2021, obsah vysvědčení žákovi a jeho zákonným zástupcům, a to například formou zpřístupnění ve školním informačním systému.
05.1. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

• Je povolena osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
• Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Škola vám pro on-line výuku může zapůjčit tablety. Prosíme rodiče, kteří potřebují pro své dítě tablet, aby napsali na školní mail. Následně domluvíme předání zařízení.
• Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
• Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
• Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
• Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.
• Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
• Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
• Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
• Zařízení školního stravování jsou v provozu. od pondělí 04. 1. 2021 mají žáci automaticky přihlášen oběd (pokud nemáte o obědy zájem, prosím kontaktujte paní kuchařku na tel. čísle 739 203 117)
• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
• Bližší informace, ohledně rozvrhu, dostanou žáci emailem v pondělí 04. 01. 2021.
26.12. 2020

PF 2021

Příjemné prožití
vánočních svátků,
mnoho překvapení
a hezkých setkání…

V novém roce štěstí,
zdraví, spokojenost,
hodně osobních a pracovních úspěchů
přejí učitelé a žáci
ZŠ - MŠ Bohuslavice
22.12. 2020

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. prosince 2020 a skončí v pátek 1. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
15.12. 2020

Změna rozvrhu - 5. třída

POZOR – v pátek mají žáci změněný rozvrh. Vyučování trvá do 11.40 – celkem 4 vyučovací hodiny. Pak následuje oběd.
15.12. 2020

Příchod do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,
na základě pokynů z MŠMT bude příchod žáků organizován následovně:
1. - 2. ročník
7.30 hodin
3. - 4. ročník
7.40
5. ročník
7.50
Děkujeme za pochopení.
25.11. 2020

Nové rozvrhy platné od 30. 11. 2020

Na stránkách školy byly aktualizovány rozvrhy hodin jednotlivých ročníků, které jsou platné od 30. 11. 2020.
24.11. 2020

Organizace návratu k prezenční výuce od 30. 11. 2020

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:
- pro žáky 1. stupně je povinná prezenční výuka
- prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
- žáci mají povinnost nosit čisté roušky po celou dobu pobytu ve škole
- za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny - z tohoto důvodu je provoz školní družiny zabezpečen POUZE pro oddělení A (žáci 1. a 2. ročníku), oddělení B (žáci 3. a 4. ročníku)
- doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu
- pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (prosíme o teplé oblečení do třídy- svetr, mikina)
- zákaz zpěvu a tělocviku
- od pondělí 30. 11. mají žáci automaticky přihlášen oběd (pokud nemáte o obědy zájem, prosím kontaktujte paní kuchařku na tel. čísle 739 203 117)
24.11. 2020

Informace k provozu základní školy od 18. 11. 2020

Provoz základních škol k 18.11.2020
- je povolena osobní přítomnost: žáků 1. a 2. ročníků základních škol
- pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
- žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky (čisté) po celou dobu pobytu ve škole
- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- je umožněn provoz školní družiny
- zařízení školního stravování jsou v provozu
- žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy
- bližší informace, ohledně rozvrhu, dostanou žáci emailem v pondělí 16. 11.
12.11. 2020

Pravidla online vyučování

06.11. 2020

Uzavírání hlavní brány

Pěkný den, milí rodiče,
z důvodů pohybu cizích osob ve venkovních prostorách školy a školky, bude hlavní brána uzavřena v 15:30.
Prosíme tedy rodiče, aby domácí úkoly vyzvedávali nebo odevzdávali do půl čtvrté.
Děkujeme za pochopení
05.11. 2020

Podzimní srdíčková výzva

Vážení rodiče, milí žáci,
máme pro vás Podzimní srdíčkovou výzvu při vašich procházkách, pobytu na zahradě nebo jen tak, když jste venku na čerstvém vzduchu.
Vytvořte srdíčko z jakýkoliv přírodnin, vyfoťte je a pošle nám na školní mail: zs-bohuslavice@post.cz
Všechna došlá srdíčka zveřejníme na našem školním webu.
Těšíme se na srdíčka od vás:-)
03.11. 2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ:
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
25.10. 2020

Leták MŠMT pro rodiče

MŠMT připravilo informační letáky, které dětem radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době.
Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru:

https://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf

https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru

https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

23.10. 2020

Školní jídelna zajišťuje stravování

Ve svých e-mailových schránkách naleznete bližší informace ohledně stravovaní v době od 20.10. do 23. 10. 2020.
18.10. 2020

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.
Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen (pravděpodobně přelom měsíce října a listopadu). Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.
Pro naší školu je tato žádost aktuální po ukončení karantény - tedy od 20. 10. 2020.
Prosím, sledujte stránky MPSV.cz
https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020
16.10. 2020

Distanční vzdělávání

Milí rodiče,
provoz školy bude dle opatření vydaných vládou od 14. 10. 2020 uzavřen. Pro žáky I. stupně bude platit povinnost distančního vzdělávání.
Škola vám pro on-line výuku může zapůjčit tablety.
Prosíme rodiče, kteří potřebují pro své dítě tablet, aby napsali na školní mail. Následně domluvíme předání zařízení.
Od 26. a 27. října 2020 budou následovat týdenní podzimní prázdniny, kdy distanční výuka probíhat nebude.
13.10. 2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY

S platností od 13.10.2020 do 19.10.2020 je z důvodu karantény uzavřena celá škola. Bližší informace naleznou rodiče v mailové poště.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
12.10. 2020

Karanténa 1. a 2. ročník

Od 13.10. je v karanténě 1. a 2. ročník naší školy, spolu s třídní učitelkou a další 2 pedagogové.
Pokud budou vyšetření dětí i paní učitelky negativní, třída se vrátí do školy 20. 10. 2020.
Zbývající výuka a práce ve škole probíhá jako obvykle s nutným dodržováním hygienických pravidel, zvýšenou pozornost budeme věnovat dezinfekci, mytí rukou, větrání, atd.
12.10. 2020

Zájmové vzdělávání (kroužky) přerušeno

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 o přijetí krizových opatření (viz "Dokumenty") dochází s účinností od 12.10.2020 do 25.10.2020 k přerušení veškerých zájmových vzdělávacích aktivit.
Děkujeme za pochopení.
12.10. 2020

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,
podle pokynů MŠMT jsou 26. říjen a 27. říjen 2020 vyhlášeny jako dny volna. Následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. - 30. října 2020.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
11.10. 2020

Přerušení plavecké výuky

Dobrý den,
dle USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 8.10.2020 číslo 995 a 996 o přijetí krizového opatření se zakazuje provoz bazénu s účinností od 9. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin.
V dalším týdnu budou následovat podzimní prázdniny.
Pokud situace dovolí, žáci mohou nastoupit na své lekce od 2. listopadu 2020.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy
11.10. 2020

Školská rada - výsledky voleb

Na základě výsledků voleb do školské rady (ze dne 01. 10. 2020) se členem školské rady na období 2020 - 2022 stali:

- za zákonné zástupce nezletilých žáků školy:

1. Hronovská Lenka
2. Veselý Ondřej
3. Šebestová Soňa

Ve školské radě bude pracovat zákonný zástupce uveden na 1. a 2. místě.

Kandidáti pro volby do školské rady na období 2019 - 2021
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod
Bohuslavice 175
Bohuslavice - 549 06
Lenka Hronovská - zákonný zástupce žáka 5. třídy
Veselý Ondřej - zákonný zástupce žáka 2. třídy
Šebestová Soňa- zákonný zástupce žáka 3. třídy

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

05.10. 2020

Příchod do školy od 14. 09. 2020

Vážení rodiče,

vzhlede zhoršující se epidemiologické situaci bude příchod žáků organizován tak, abychom předešli jejich potkávání.

1. - 2. ročník

7.40 hodin

3. - 4. ročník

7.50

5. ročník

8.00

Děkujeme za pochopení.

11.9. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020

Dobrý den, vážení rodiče,

podle nařízení ministerstva zdravotnictví je od zítřka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy, obdobně jako v jarních měsících. Celý text z MZ naleznete v sekci Dokumenty školy.

Děkujeme za pochopení.

09.9. 2020

Provoz školy vzhledem k situaci Covid-19

Všichni žáci a zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny:

· mytí rukou 20-30 s, používání dezinfekce, bezpečné osoušení rukou - papírové utěrky

· Dezinfekce bude umístěna na WC, ve třídách, šatnách

Vyučující budou ve třídách pravidelně větrat a připomínat zásady osobní hygieny.

Upozorňuji hlavně na to, že žák nesmí do školy s příznaky infekčního onemocnění. Jedinou výjimku tvoří např. alergici nebo astmatici:

"Dítěti a zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost prokáže potvrzením od praktického lékaře."

Pravidla budou aktualizována podle aktuální epidemiologické situace, podle semaforu MZd a MZV.

08.9. 2020

ZRUŠENÍ třídních schůzek

Milí rodiče,

vzhledem k hygienickým opatřením rušíme naplánované třídní schůzky ze dne 15. 09. 2020. Veškeré potřebné informace a organizační záležitosti vám předají vaše třídní učitelky během příštího týdne. V případě dotazů jsme vám k dispozici na telefonu školy nebo e-mailu.

Děkujeme za pochopení

08.9. 2020

Poplatky za ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu nemoci paní vychovatelky Rydlové se poplatky za ŠD vybírají od 21. 9. 2020.

Děkujeme za pochopení

04.9. 2020

Školská rada – poděkování, nové volby

Vážení rodiče a členové Školské rady,

Nejprve mi dovolte poděkovat panu Bc. Jiřímu Matouškovi nejen za jeho práci ve Školské radě, ale i za jeho pomoc během distanční výuky.

Na začátku měsíce října proběhnou doplňkové volby, kde budou zvoleni 2 zástupci z řad rodičů. Volby se konají ve čtvrtek 1. října 2019 v tělocvičně ZŠ Bohuslavice od 16.00 – 16.15.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ředitel školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Návrhy lze podávat nejpozději do 30. 09. 2020 u ředitele školy – případně na mailovou adresu školy.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení, věk, povolání a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Po ukončení voleb otevře volební komise urnu a sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za každé označení svého jména získává kandidát jeden hlas. Je-li označeno více kandidátů, než je volných mandátů, je volební lístek neplatný.

Zvolený kandidát se dnem voleb stává novým členem školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

31.8. 2020

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku: 3. 9. 2020 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hodin.

Úhrada za plavecký výcvik:

1., 2., 5. ročník – 9 lekcí – celkem 540 Kč (kurzovné)

3., 4. ročník – 9 lekcí – zcela ZDARMA

Náklady na plavecký výcvik 3. a 4. ročníku platí škola (povinný plavecký výcvik v rámci TV dle ŠVP).

DOPRAVA je letošní školní rok hrazena z dotací kraje.

Platbu ZAPLAŤTE v hotovosti nejpozději do 17. září 2020 paní třídní učitelce.

30.8. 2020

Nový vstup do základní školy

Vážení rodiče, milí žáci,

od nového školního roku je pro vás připraven nový vchod do naší školy. Vstup do areálu je nyní z náměstíčka vedle obecního úřadu. Hlavní vchodové dveře jsou nyní vedle tělocvičny. Vedlejší vchod u sportovního hřiště již nebudeme používat.

28.8. 2020

Školní jídelna - 1. 9. 2020

Žáci ZŠ mají hromadně odhlášený oběd na 1. 9. 2020 - školní jídelna nevaří. Od 2. 9. 2020 je vydávání obědů již zajištěno.
25.8. 2020

Platby - měsíc září

Do konce týdne vybíráme od vašich dětí:

100,- Kč do třídního fondu

250,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (2. třída)

300,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (3. - 4. třída)

400,- Kč příspěvek na sešit a pracovní sešity jednotlivých předmětů (5. třída)

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na pololetí - dobrovolné)

24.8. 2020

Školní družina

Prosíme o úhradu za ŠD a pitný režim v družině do 30. 9. 2020:
- 250,- Kč za 1. pololetí
- 50,- Kč za pitný režim (dobrovolné)
Děkujeme
24.8. 2020

Informace pro rodiče 2. - 5. ročníku

V úterý 1. září 2020 proběhne od 8 hodin přivítání žáků 2.-5. ročníků, kteří budou ve škole maximálně 2 vyučovací hodiny. Žáci si přinesou s sebou pouze psací potřeby a přezůvky. Škola bude otevřena od 7:45 h. Od třídní učitelky žáci dostanou:

seznam pomůcek pro nastávající školní rok

rozvrh hodin

informace o vyučování

omlouvání dítěte v době nepřítomnosti

pokyny pro zájemce o stravování

zápisní lístky do školní družiny

informace o plaveckém výcviku

Ve středu 2. září 2020 budou probíhat třídnické hodiny a výuka bude ukončena 4. vyučovací hodinou. Žáci si přinesou aktovky, ve kterých si odnesou učebnice.

Ve čtvrtek 3. září 2020 bude zahájen plavecký výcvik školy. První a druhá vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu.

V pátek 4. září 2020 již podle platného školního rozvrhu.

24.8. 2020

Informace k plaveckému výcviku

Zahájení plaveckého výcviku je 3. 9. 2020 - čtvrtek 10.30 - 12.00 hod.

Termíny: 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 08.10., 15.10., 22.10., 5.11.

V den konání se žáci učí pouze 1. a 2. hodinu. Autobus bude přistaven v 9:40 hod. u ZŠ Bohuslavice. Společný odjezd s pedagogickým dozorem.

Odjezd zpět od bazénu je ve 12:10 hod. Po příjezdu jdou žáci na oběd.

Žáci MUSÍ mít s sebou plavky (ne šortky, bermudy), mýdlo (nejlépe tekuté), ručník – vše podepsané.

Prosíme o vhodně upravené vlasy (gumičky, sponky, případně plavecké čepice).

Vhodné jsou i plavecké brýle.

Na cestu autobusem - čistá rouška.

24.8. 2020

Seznam požadovaných školních potřeb pro žáka školy - školní rok 2020/2021

Školní potřeby:

• přezůvky (pevné s bílou podrážkou) • papírové kapesníky • hrníček (plastový) na pití – podepsaný – pouze ti, kteří mají zájem o pitný režim ve škole (100 Kč/ pololetí. Částka pokrývá pitný režim na 5 měsíců. Tedy zhruba 20 Kč na měsíc – 1 koruna denně. V rámci pitného režimu žáci dostávají velmi kvalitní čaje zn. Drana, ochucené citrónovým koncentrátem zn. Pfaner a malého množství cukru.) • 100 Kč do třídního fondu

Potřeby na matematiku

2. ročník • pravítko • tužka č.2, č. 3 • gumu

3. – 5. ročník • pravítko • tužka č. 3 • trojúhelník s ryskou • kružítko • gumu

Potřeby na výtvarnou výchovu:

• zástěra/triko • voskovky • fix (hlavně černý) • temperové barvy • vodové barvy • štětce – plochý, kulatý č. 12, č. 4, č. 2 • tubičkové lepidlo – 2 ks • nůžky (v penále) • paleta

Potřeby do školní družiny:

• oblečení (popř. obuv) na ven • balík papírových kapesníků • kelímek na pití – podepsaný

Potřeby na tělesnou výchovu:

• oblečení do tělocvičny (kraťasy, tepláky, tričko, cvičky – nebo sportovní boty s bílou podrážkou)

28.6. 2020

Školská rada - poděkování

Vážení členové Školské rady,

děkuji vám za celoroční spolupráci. Vážím si vašeho vstřícného přístupu, připomínek a podpory školy.

Děkuji paní Kačírkové, předsedkyni ŠR, za její dvouleté působení.

Těším se na další spolupráci v příštím školním roce a přeji vám pohodové léto.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

25.6. 2020

PODĚKOVÁNÍ

Za několik dní se školní zvonek rozezní naposledy a třídy po měsíční školní docházce zůstanou opět prázdné. Nikdo z nás nevěřil, že tento školní rok budou žáci, rodiče i pedagogové postaveni před nové výzvy – denní režim, výuka na dálku i změna dosavadních zvyklostí.

Chtěli bychom Vám poděkovat za trpělivost, snahu, za to, jak jste zvládli dohled nad výukou, ale i vaše běžné povinnosti k rodině i práci. Myslím, že jsme to vzájemně zvládli na jedničku. Děkuji pedagogům, kteří se snažili přizpůsobit se nové formě výuky, a všem pracovníkům, kteří ve spolupráci s obcí šili roušky, našim kuchařkám za vaření obědů (ve ztížených podmínkách) pro seniory a občany Bohuslavic. Poděkování patří i panu Poláčkovi za instalaci tabletů do rodin žáků a zajištění dálkového vzdělávání. Děkuji paní Vaňátové za zajištění desinfekcí pro školu a školku a hlavně za zajištění zvýšených hygienických opatření.

A na co se mohou těšit žáci po prázdninách?

Na třídy a chodby - budou nově vymalované, na barevné školní židle a stoly odpovídající výšce žáků. O prázdninách připravíme nové prostory pro kroužek šití a polytechnickou výchovu. Na tyto dvě nové aktivity jsme vypracovali projekty vyhlášené KÚ KHK a Grantovým programem ŠKODA AUTO a zaslali je do výběrového řízení. Přejeme si, abychom byli přes velkou konkurenci ostatních škol úspěšní. V této oblasti navazujeme spolupráci se ZŠ Krčín a SPŠ Nové Město v oblasti jednoduché robotizace.

V případě, že bychom nebyli vybráni, chceme se obrátit na sponzory, kteří by nás podpořili a pomohli nám s realizací. Tak nám držte palce, aby se nám alespoň jeden projekt podařil zafinancovat pomocí grantu.

Všem žákům přeji prázdniny plné sluníčka a vše, co k nim patří.

Pedagogům a zaměstnancům zdraví a načerpání nových sil do dalšího školního roku.

Rodičům pohodu a bezstarostnou dovolenou.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

25.6. 2020

Ošetřovné aktuálně - ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ A PODMÍNKY NÁROKU OD 1. ČERVENCE 2020

Vzhledem k tomu, že upravené podmínky nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými vládními opatřeními jsou platné do 30. června 2020, připravili jsme pro vás stručný přehled, jak to bude s ošetřovným po uplynutí této lhůty. Součástí tohoto přehledu jsou také odpovědi na nejčastější dotazy, které jsou od rodičů na MPSV směřovány.

Můžu čerpat ošetřovné, když je ve škole vyhlášeno ředitelské volno?

V případě, že škola v některé dny vyhlásí ředitelské volno, za tyto dny vám nevzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ten se podle zákona vztahuje pouze na dobu platnosti mimořádných opatření při epidemii koronaviru v roce 2020. Jedná se tedy o taková opatření, která se týkají zákazu osobní přítomnosti dětí ve školách. Uzavřením škol následně vzniká nárok na čerpání ošetřovného. Ředitelské volno nesouvisí s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru a není to ani jiná nepředvídatelná událost. Proto za dny, kdy dítě nemůže navštěvovat školu z důvodu ředitelského volna, ošetřovné ani v období do 30. června 2020 nenáleží. Pečující osoba takové dny nevykáže jako dny péče na tiskopisu „Výkaz péče“.

Jsem s dítětem doma a pobírám ošetřovné. Můžu ho poslat do školy pro vysvědčení?

Dítě do školy pro vysvědčení samozřejmě poslat můžete, ale za tento den automaticky ztrácíte nárok na ošetřovné. Proto tento den jako den, kdy jste o dítě pečoval/a do „Výkazu péče“ neuvedete, i když bude vaše dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.

Tato situace týkající se samozřejmě netýká pouze dne, kdy se ve škole rozdává vysvědčení. Nárok na ošetřovné pečující osoba ztrácí také v jakýkoliv jiný den, ve který bude dítě ve škole. Takové dny do „Výkazu péče“ uvádět nebude.

Jak to bude s ošetřovným v době letních prázdnin? Mám na něj nárok?

V době letních prázdnin nárok na ošetřovné nemáte. Podmínky nároku na ošetřovné byly během platnosti mimořádných vládních nařízení rozšířeny a upraveny dočasnými mimořádnými zákony. Všechny podmínky nároku na ošetřovné upravené těmito zákony jsou platné do 30. června 2020.

24.6. 2020

Poslední školní den 26. 6. 2020

POZOR - poslední den školního roku (26. 6. 2020 – pátek) trvá vyučování do 10.00. Pak následuje oběd. Žáci, kteří nyní nechodili do školy, přinesou Čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.
23.6. 2020

Vybírání stravného

VÁŽENÍ RODIČE, vybírání za obědy za měsíc ČERVEN proběhne v úterý 23.6. 2020. Poslední den školního roku (26.6.2019 – pátek) bude oběd ve školní jídelně vydáván do 10 hodin. Prosím o sdělení(viz.lístečky), zda Vaše dítě na oběd půjde, či ne, abych mohla vystavit vyúčtování za odebrané obědy. Zároveň bude žákům pátého ročníku vrácena jistina na stravování. Děkuji Jitka Čepelková, vedoucí stravování
19.6. 2020

Organizace školního roku

26. 6. 2020 - proběhne vydání vysvědčení za školní rok 2019/2020 a bude ukončena výuky ve 2. pololetí.

29. - 30. 6 2020 - ředitelské volno z důvodu rekonstrukce školy.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

09.6. 2020

Výstava prací žáků 5. ročníku

Pěkný den, milí rodiče a přátelé školy,

srdečně vás zveme na výstavu prací žáků 5. ročníku, která je umístěna v prostorách Obecního úřadu Bohuslavice. Během slunečného dopoledne se žáci zaměřili na kreslení přírodním uhlem a jejich objektem se stal místní kostel.

Doufáme, že se vám jejich práce bude líbit stejně jako nám.

Pedagogický sbor

09.6. 2020

Fotografování dětí

V pondělí 15. června 2020 proběhne závěrečné focení všech tříd (venkovní focení).

Cena třídní fotografie je 40,- Kč. Dále je možné vyfotit se s kamarády v rámci třídy. Cena jedné fotografie je 30,- Kč. Sourozenecké fotografie nebudou z důvodů nařízení MŠMT možné.

Pokud budete mít zájem o fotografie, nahlaste třídní učitelce počet a varianty.

03.6. 2020

UZAVŘENÍ ZŠ

Vážení rodiče,

v pátek dne 12. 6. 2020 bude základní škola uzavřena z důvodu přerušení dodávky pitné vody. Nejsme schopni dodržet všechna mimořádná opatření, která vycházející z nařízení a pokynů MZ a MŠMT.

Děkujeme za pochopení.

03.6. 2020

Informace k nástupu žáků 1. stupně od 25. 05. 2020

Pěkný den, milí rodiče,

v Dokumentech školy naleznete bližší informace týkající se opětovného nástupu žáků do školy.

Dále zde najdete mapku, která specifikuje vhodné přístupy k budově školy a školky. Je zde i vyznačena doporučená trasa k ZŠ a MŠ.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

19.5. 2020

Odpolední blok a vzdělávací aktivity od 25. 05. 2020

Vážení rodiče,

podle vydaného nařízení MŠMT není ranní družina možná. Na základě Vašich předběžných přihlášek, jsme schopni zajistit odpolední blok pro děti z první skupiny – tedy JEN 1. A 2. TŘÍDA s provozem do 15.00.

Dále si ředitel školy vyhrazuje právo na změnu nastavených kritérií, pro zabezpečení vzdělávání žáků v době od 25. 5. do 30. 6. 2020, s ohledem na případná nová nařízení MŠMT.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

15.5. 2020

Hodnocení výsledků žáků za 2. pololetí 2019/20

Vážení rodiče,

MŠMT zveřejnilo vyhlášku č. 211/2020 z 27. 4. 2020, kterým stanovuje podmínky pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/20. Pro toto období bude hodnocení vycházet:

Odstavec 1:

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (do 11. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy (od 11. 5. - 9. ročník, resp. 25. 5. první stupeň)

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/20

Odstavec 2:

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou , která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/20 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Celé znění vyhlášky naleznete na webu MŠMT ( www.msmt.cz )

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

15.5. 2020

Možnost vzdělávacích aktivit ve škole pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Vážení rodiče,

na základě vydaného manuálu MŠMT, který stanovuje podmínky pro návrat žáků 1. stupně do škol v termínu 25. 5. 2020, prosím o zaslání ZÁVAZNÉ přihlášky, zda se Váš syn/dcera bude vzdělávacích aktivit zúčastňovat či nikoliv (a to do pondělí 18. 05. 2020).

Vzdělávací aktivity budou probíhat za jasně formulovaných podmínek (viz níže), které bude nutné dodržet. Připomínám, že nástup do školy je dobrovolný, ale pokud dítě nepřihlásíte, tak nelze přihlášku podat dodatečně a dítě bude pracovat na základě písemných pokynů třídní učitelky až do konce tohoto školního roku. Nástup po 25. 5. 2020 dodatečně do školy totiž vyhláška MŠMT neumožňuje.

Pokud máte nějaké dotazy, tak napište nebo zavolejte, pokusím se Vám na ně odpovědět. Věřím, že vše nakonec dopadne dobře a společně dokončíme tento zvláštní školní rok. Manuál definuje podmínky celkem na 9 stránkách (celé znění manuálu najdete v Dokumentech školy), my uvádíme alespoň ty hlavní. Vzdělávací aktivity budou probíhat za těchto základních podmínek:

a) ve třídě je doporučený počet 15 žáků

b) děti s sebou budou muset mít minimálně 2 čisté roušky + sáček na jejich odkládání

c) podmínkou zařazení do výuky je předložení "Čestného prohlášení" (viz příloha)

d) ve třídě budou děti pracovat bez roušek, v ostatních prostorech se budou pohybovat pouze dle pokynů pedagogů a s rouškou s tím, že bude snahou dodržovat maximálně doporučenou vzdálenost (2 m)

e) vzdělávací aktivity začnou v pondělí 25. května v 8.00, konec aktivit v rozmezí 11.15 - 11.35 Cílem dopolední aktivity je zajistit vzdělávání, které organizuje škola v rámci vzdělávání na dálku.

f) školní stravování bude zajištěno

g) zájmové vzdělávání žáků po obědě (školní družina a kroužky) nebude z důvodů nařízení MŠMT a hygienických vyhlášek probíhat

h) ranní družina není možná

ch) v rozvrhu budou chybět některé předměty, které MŠMT zakazuje - např. TV

i) škola je povinna vést evidenci docházky pro přihlášené žáky

j) celý pobyt dětí ve škole bude doprovázen zvýšenými hygienickými opatřeními (dezinfekce, mytí, úklid, atd.)

k) rozpis vstupu do školní budovy bude znám od 20. května (zveřejníme na webu)

l) čas příchodu ke škole lze individuálně dohodnout s pedagogickým pracovníkem dané skupiny

m) podmínky hodnocení žáků na konci 2. pololetí budou vyvěšeny poslední týden v květnu

n) pondělí 25. května odevzdá žák při vstupu do budovy odpovědnému pracovníkovi dané skupiny Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka – bez dodání tohoto dokladu nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Přeji příjemný zbytek dne a ještě jednou prosím o co nejrychlejší Vaše vyjádření – odevzdání přihlášky do pondělí 18. května (možno vložit do boxů v přístřešku nebo do poštovní schránky u hlavního vchodu školy).

Prosím o vyjádření i v případě, že dítě do školy nepošlete tak, abychom měli jistotu, že o této možnosti víte. Jakmile budeme mít přesný počet dětí, tak připravíme plán vzdělávacích aktivit a další informace, které Vám okamžitě zašleme

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

14.5. 2020

Manuál MŠMT

Vážení rodiče,

v Dokumentech školy najdete podrobný manuál z MŠMT, který stanovuje podmínky pro návrat žáků 1. stupně v termínu 25. 05. 2020.

12.5. 2020

Znovuotevření školy a školky

Milí rodiče a žáci,

stále čekáme na bližší pokyny z MŠMT, které budou specifikovat podmínky znovuotevření našich zařízení a manuál, jak postupovat podle daných nařízení a opatření jednotlivých ministerstev. Nejpozději během druhého týdne měsíce května Vás budeme informovat o možnosti otevření a organizaci výuky, která prozatím pokračuje distanční formou.

Celý pedagogický sbor a pan ředitel jsou Vám stále k dispozici na e-mailových adresách, případně na telefonu.

30.4. 2020

Nový život v karanténě

Vážení rodiče,

otvíráme nové okno v naší Galerii. Pokud budete chtít poslat své příspěvky ze svého současného žití (jak doma trávíte volný čas, procházka na zahradě nebo v lese, společné tvoření a učení, já a moji blízcí atd.) můžete je adresovat třídním učitelům nebo přímo řediteli školy. Těšíme se na Vaše fotografie.

Pedagogický sbor

24.4. 2020

Mimořádná finanční pomoc pro rodiny v souvislosti s koronavirem

Vážení rodiče,

posíláme nové informace, tentokrát ohledně pomoci s financemi. V Dokumentech najdete odkazy na nadace nabízející finanční pomoc.

Hodně pokoje, pedagogický sbor

22.4. 2020

Informace k aktuální situaci v oblasti prevence v období nouzového stavu v ČR a po znovuotevření škol

Vážení rodiče, v nastalé nové situaci s koronavirem, si Vám dovolujeme teď nabídnout možnost podpory pro Vás a Vaše děti. V dokumentu Primární prevence ve školách v době nouzového stavu, který jsme obdrželi z Ministerstva školství, můžete najít pro sebe případné zajímavé odkazy na to, jak co nejlépe se s touto novou situací naučit žít. Také v dokumentu Portfolium karanténa, je plno odkazů, které by Vás mohly oslovit. Tyto dva dokumenty si můžete otevřít na stránkách naší školy v okně Dokumenty. Přejeme Vám do těchto dnů, hodně pokoje, ředitel a ostatní pedagogové školy.

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka "Koroňák není kamarád!", která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)

Co odláká Koroňáka? (komiks)

Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.

Jak mluvit s dětmi.

Aktivity dětí se seniory: "Babí, dědo, pojďte si hrát."

Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.

Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.

Když má někdo blízký koronavirus. Doporučení pro učitele .

Strach a obavy u dětí (leták). Říkanky pro děti.

Mytí rukou s básničkou.

Informace ČT-Déčko (videa a doporučení). Vše na:

https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.

Koronavirus

Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru - letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/?fbclid=IwAR3QAkZHyXsbZXxfP5XBZD3RxB6OOCJymEpEKkR-cBqHP_X4QTTye0QKB2M

PROSTOR PRO, o.p.s.

Náměty pro preventivní práci pedagogů.

https://bit.ly/3c4Ip3x

21.4. 2020

Návod na přihlášení žáka do systému Office 365

Každému žákovi (rodičovi) přijde email od společnosti Microsoft který vypadá takto, je zde uvedeno uživatelské jméno (email) a heslo. Po kliknutí na odkaz níže přihlásit se do office (uživatelské jméno a heslo lze použít i na stránce www.office.com, nebo pouze stažení aplikace Microsoft Teams z app store, google play do vašeho tabletu nebo mobilního telefonu)

V případě že rodič nebo žák nemá email může kontaktovat svého učitele nebo přímo mě Ondřej Poláček tel.608223644 a uživatelské jméno a heslo mu zašleme formou sms nebo v tištěné podobě, nebo jiným způsobem na internetové stránce www.office.com přihlásit zadáte přihlašovací údaje, které jste obdrželi emailem ve tvaru vašepříjmení@zsvaseskola.onmicrosoft.com

dále zadáte obdržené heslo

otevře se okno s produkty microsoft office 365, které si můžete stáhnout do svého počítače nebo používat online záleží na vás, pro online výuku bude hlavní produkt Microsoft Teams

Podrobný popis s obrázky najdete ke stažení v DOKUMENTECH školy.

09.4. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zápisy budou probíhat od 14. do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou podávány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole následujícími způsoby:

• do datové schránky školy (d86mjtc),

• e-mailem na zs-bohuslavice@post.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),

• poštou - ZŠ Bohuslavice, Bohuslavice 175, 549 06 - TUTO VARIANTU DOPORUČUJEME

• vhozením do schránky školy (u hlavního vchodu školy)

Zákonnému zástupci bude na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele školy. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji vyzvednout v úterý 14. dubna 2020 ve škole (8.00-11.00).

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá již dříve slibované setkání.

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydané MŠMT naleznete zde: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

01.4. 2020

Domácí škola

Milí rodiče a žáci,

ještě vám upřesňuji naši vzájemnou komunikaci ohledně domácích úkolů a opakování.

Veškerá zadání obdržíte od vašich třídních učitelek. Kolegyně převážně pracují s učebnicemi a pracovními sešity, které máte doma. Pokud využijí pracovní listy a podobně, najdete je v příloze mailu nebo v boxech. V boxech tedy jsou POUZE doplňující materiály (pokud je paní učitelka zadá) nebo věci, které žáci zanechali ve škole.

Děkuji za spolupráci a buďte na sebe opatrní.

19.3. 2020

Akce v měsíci březen

Z důvodu mimořádných opatření se ruší veškeré plánované akce v měsíci březen a v dubnu Velikonoční slavnost - PROJEKTOVÝ DEN (ten bude přeložen na jiný termín).
16.3. 2020

Výuka během trvání mimořádného opatření

Pěkný den, milí rodiče a žáci,

chtěl bych vás informovat o dalším postupu výuky po skončení jarních prázdnin. Během pondělí probereme možnosti vyučování na dálku. Nabízí se nám celá řada on-line vzdělávacích organizací, testovacích programů a hlavně náš nakladatel učebnic nabízí otevření on-line vyučování. Musíme brát v potaz také žáky, kteří nemají přístup k internetu.

V úterý vám na mail zašleme konkrétní úkoly v jednotlivých předmětech, způsob kontroly a další rozvrh vzájemné komunikace.

Nemusíte se bát, že žáci výuku zameškají.

Dovolte mi ještě popřát žákům pěkný zbytek prázdnin a budu se těšit na brzké shledání.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

12.3. 2020

Přerušení provozu Mateřské školy Bohuslavice

Rozhodnutím Zastupitelstva obce Bohuslavice dne 11. března 2020 se od pondělí 16. března 2020 přerušuje provoz Mateřské školy v Bohuslavicích, a to až do odvolání. Pokud školní jídelna provozuje doplňkový prodej cizím strávníkům, musí neprodleně upravit podmínky poskytování na výdej pouze do jídlonosičů - neumožnit vstup cizích strávníků do konzumační části jídelny), konzumace neprobíhá v jídelnách, ty jsou jako součást školy uzavřeny.

Mimořádné opatření je schváleno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-Cov-2 v Evropě.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Tojnar - starosta obce

12.3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - koronavirus – AKTUALIZACE

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

• osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

V pondělí od 08.00 - 09.30, 15.00 - 16.00, dále pak v úterý od 08.00 - 12.00, vám škola vystaví Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Dále je možné dohodnout jiný termín na mailu školy.

10.3. 2020

INFORMACE před jarními prázdninami

Vážení rodiče,

s blížícími se jarními prázdninami Vám zasílám informace týkající se šíření tzv. koronaviru. Vedení školy celou situaci velmi pečlivě sleduje, je ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a řídí se pokyny nejen Ministerstva zdravotnictví ČR, ale také Krajského úřadu Královehradeckého kraje.

V současné době byly děti opakovaně poučeny o nutnosti dodržování zvýšené hygieny.

Všem pracovníkům školy bylo doporučeno, aby o prázdninách necestovali do oblastí, ze kterých se tato nemoc šíří.

Pokud do těchto oblastí přesto vycestujete, dbejte prosím po návratu do ČR pokynů, které naleznete na stránkách MZ (www.mzcr.cz).

tel. 495 058 111 v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 hod

tel. 778 532 313 mimopracovní dny v době 9:00 - 17:00 hod

V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí volejte Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové :

tel. 601 130 894 v pracovní době 7:30 - 15:30 hod

tel. 721 417 310 v mimopracovní době 15:30 - 7:30 hod

Pro získání obecných informací o infekci COVID-19 doporučujeme NONSTOP infolinky Státního zdravotního ústavu:

tel. 724 810 106 nebo 725 191 367

Pokud by došlo během prázdnin k nějakým změnám, budeme vás informovat pomocí vašich mailových adres a webových stránek školy.

Přeji Vám a Vašim dětem, pohodové jarní prázdniny.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

05.3. 2020

Velice si váží zpětné vazby od rodičů našich žáků - DĚKUJEME

Vážený pane řediteli, paní učitelky a zaměstnanci školy,

chtěla jsem Vám touto formou veřejně poděkovat za vedení naší školy a za prostředí, které našim dětem ve škole vytváříte.

Velmi hezké je, že jste po tak nelehkých začátcích vydrželi a stabilizovali složitou situaci. Velkou váhu kladu na přístup Vašich zaměstnanců při řešení této situace, kdy lidé znalí problematiky a zkušení pedagogové nepodali pomocnou ruku tak, jak by si naše škola zasloužila.

Nepochopím, proč všichni zainteresovaní nejsou zajedno a navzájem se nepodpoří, proč někteří vyzdvihují své ego, aby ukázali, že jejich práce byla lepší než si ostatní myslí. Jsem přesvědčena, že je ve společnosti velmi důležité, abychom v kritických situacích dokázali vždy potlačit své emoce a projevili solidaritu a pomoc. Přeci toto vypovídá o našem charakteru. Jde především o naše děti, jejich budoucnost a takové jednání jen dokazuje, že již i na vesnici nedokážeme držet lidsky při sobě, ale raději jednoduše hledáme nové a nové chyby často neoprávněné, nepodložené a zavádějící od skutečnosti.

Proto Váš přístup k našim dětem oceňuji a je také důvod mého veřejného poděkování.

Nehovořím pouze za sebe, ale i za mnoho rodičů, kteří jsou rádi, že děti mají školu doma a nemusejí dojíždět, což by byla pro většinu, zbytečná komplikace.

Že kvalita Vaší práce je plnohodnotná, potvrzuje i tvrzení pedagogů ZŠ Krčín při posledním přestupu na tuto školu. Obdivuji a vážím si, jak paní učitelky trpělivě a citlivě pracují s dětmi na profesionální úrovni a jakým způsobem dětem minimalizují dnešní nápor osnov, které jsou ve své kvantitě naprosto nesmyslné a způsobují spíše opak svého účelu. Dále jak všestranně pracují s dětmi, eliminují šikanu, která se u některých žáků již začala projevovat. Byla jsem také mile překvapena, když jsem se dozvěděla, že děti chodí na školu, kde si i pan ředitel vymezí čas a zahraje se žáky kopanou jako parťák a nechová se pouze jako byrokrat, kterého zajímají jen administrativní práce. Z vlastní zkušenosti vím, že právě toto prostředí a vzpomínky na školu, jsou pro děti důležité, protože si je ponesou po celý život.

Na závěr nemohu opomenout krásné vánoční vystoupení dětí v Orlovně ve spojení s finanční sbírkou pro nemocného školáka. Je spousta dalších aktivit, jak našich dětí, tak v modernizaci školy, které stojí za poděkování. Bohužel jsou potlačovány vyzdvihováním uměle vytvářených chyb, což mě mrzí. Věřím a pevně doufám, že pedagogický personál bude i nadále na naší škole a nenechá se zlomit a povede si i v dalším období stejně dobře.

Soňa Šebestová

02.3. 2020

Projektový den Knížky nás baví

Ve středu 4. 3. 2020 mají žáci změněný rozvrh. První vyučovací hodina proběhne dle rozvrhu. Následně žáci v rámci projektu navštíví knihovnu v Novém Městě nad Metují. Vyučování trvá do 12.00, pak žáci půjdou na oběd.
02.3. 2020

Předškolní dílničky

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 14. 30 hod. srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na odpolední setkání v naší škole.

Čekají vás zábavné aktivity a prohlídka školy.

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor

20.2. 2020

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č. 472/2011 Sb. §36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2018: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, V němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis v naší škole proběhne ve čtvrtek 23. dubna 2020 v budově ZŠ od 13.00 do 16.00. S sebou rodný list dítěte.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

20.2. 2020

Školní družina

Prosíme o úhradu za ŠD a pitný režim v družině do 28. 02. 2020:

- 250,- Kč za 2. pololetí

- 50,- Kč za pitný režim (dobrovolné)

Děkujeme.

05.2. 2020

Pololetní vysvědčení - 30. 1. 2020

POZOR – ve čtvrtek mají žáci (4. a 5. ročník) změněný rozvrh. Vyučování trvá do 11.40 – celkem 4 vyučovací hodiny.

5. hodiny a odpolední kroužky odpadají.

31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny.

21.1. 2020

Platby - měsíc leden

Vybíráme na další pololetí poplatek na pitný režim:

100,- Kč na pitný režim během přestávky (platba na 2. pololetí)

14.1. 2020

PF 2020

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
chtěl bych vám do nového roku popřát šťastné prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně hodně zdraví, lásky a osobních úspěchů. Všem žákům přeji splnění všech přání a snů.
Také děkuji zřizovateli školy a všem zastupitelům za jejich podporu a přízeň. Nesmím zapomenout poděkovat všem členům školské rady, kteří od září pracují v novém složení, za dosavadní vzájemnou spolupráci.
Velké DĚKUJI bych ještě jednou chtěl vyslovit všem mým kolegyním, které se podílely na přípravě vánočního vystoupení. Jednak třídním učitelkám a ostatním pedagogům, ale také paní vychovatelce a paní Vaňátové za nádhernou výzdobu Orlovny a naší školy.
Nesmírně si vážím vás VŠECH, kteří jste přispěli během vánočního vystoupení na dárek pro našeho žáka. Byli jste velmi štědří a ukázali jste, že máte velké srdce. Celkem bylo vybráno 5.000,- Kč. Po domluvě s rodiči jsme vybrali dárky, které v pátek předáme.
V novém roce se na vás všechny budu moc těšit.
Mgr. Zdeněk Stuchlík
20.12. 2019
-

.