Aktuality

Poděkování

Za několik dní nastává radostný okamžik, začínají zasloužené dny volna. Hurá!!! Proto je příležitost poděkovat všem za odvedenou práci.

V první řadě chci poděkovat všem našim žákům a jejich rodičům za odpovědný přístup ke školní práci a za snahu o co nejlepší výsledky. 
Pedagogickému sboru děkuji za pozitivní a vstřícné jednání k dětem a rodičům, za kvalitní výchovně vzdělávací práci, kdy jsou na prvním místě vždy děti a jejich potřeby.

Poděkování patří rovněž nepedagogickým pracovníkům za velmi dobře zvládnutou práci spojenou s hladkým provozem školy.

V neposlední řadě děkuji našemu zřizovateli. Bez jeho pochopení k potřebám školy, které jsou závislé na finančních dotacích, bychom nedokázali řadu akcí zorganizovat a uskutečnit. 

Moje poslední poděkování směřuje k žákům, kteří naši školu opustí – páťákům. Loučíme se s vámi, ale určitě se nevidíme naposledy. Budoucnost přeci neznamená, že zapomeneme na minulost, a tím na všechny, se kterými jsme se potkali! Společně prožitý školní rok, jak v hloubi duše pevně věřím, byl oboustranně přínosný. Byli jste a stále jste dobrá parta holek a kluků, kteří se nebojí vzít za práci, pomoci kamarádovi, být odpovědní. Samozřejmě, že ne každá minuta byla zalita sluníčkem, objevily se i mraky. Ale věřte, že na chmurné momenty se rychle zapomene, zůstane natrvalo jen ono pozitivní, to na co budeme, my i vy, rádi vzpomínat. 

Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás začíná „v pohodě“. Budete odpočívat a nabírat dostatek sil pro začátek v nové škole, do které po prázdninách nastoupíte. Držím vám palce, aby se vám podařilo prožít život podle vašich představ.

Děkuji sponzorům za finanční prostředky věnované naší škole, ať už z řad podnikatelů nebo rodičů a především všem svým zaměstnancům ZŠ a MŠ za odvedenou práci, popřál jim pěknou dovolenou a našim žákům hezké a dlouhé prázdniny.

Škola se nyní zhluboka nadechne a připraví se na školní rok 2019/2020.

A já se těším, že se všichni v září ve zdraví opět setkáme.

Mgr. Zdeněk Stuchlík
ředitel školy

28.6. 2019

Poslední týden školy

V týdnu od 24. 6. – 27. 6. 2019 mají žáci program do 11,40 hodin
24.6. 2019

Vybírání za obědy

Vážení rodiče, vybírání za obědy za měsíc ČERVEN proběhne v úterý 25.6. 2019. Poslední den školního roku (28.6.2019 – pátek) bude oběd ve školní jídelně vydáván do 10 hodin. Prosím o sdělení, zda Vaše dítě na oběd půjde, či ne, abych mohla vystavit vyúčtování za odebrané obědy. Zároveň bude žákům pátého ročníku vrácena jistina na stravování. Děkuji Jitka Čepelková, vedoucí stravování
17.6. 2019

Školní výlet

Ve středu 26. června 2019 se všichni žáci školy zúčastní celodenního školního výletu.

Podrobnější informace budou zapsány v žákovské knížce.

06.6. 2019

Branněbezpečnostní den

V pátek 21. června 2019 proběhne branněbezpečnostní den na letišti v Novém Městě nad Metují.

V tento den si děti přinesou svačinu, pití, popř. pláštěnku (dle počasí) vše v batohu - sportovní oblečení.

06.6. 2019

Fotografování tříd

V pondělí 10. června 2019 proběhne od 8 hodin postupné focení tříd. Prosím o vhodné oblečení.
04.6. 2019

Den dětí ve škol

V pátek 31. 5. 2019 bude výuka podle rozvrhu 1.-2. vyučovací hodinu. Od 3. hodiny proběhnou různé soutěže v rámci Dětského dne v tělocvičně a na hřišti.

Předpokládané ukončení ve 12 hodin. (sportovní oblečení)

29.5. 2019

Aktuálně

Ve škole výskyt vší, prosíme o kontrolu.
28.5. 2019

Den matek - 16.5.2019

Sraz žáků před Orelnou v 15:45 hodin.
15.5. 2019

Lehkoatletické závody školních družin

V úterý 21. května 2019 se vybraní žáci 2., 3., 4. ročníků zúčastní LA závodů v Novém Městě nad Metují. Podrobné informace vybraní žáci obdrží ve škole.

Výuka ostatních žáků proběhne dle rozvrhu.

13.5. 2019

Pasování prvňáčků

V úterý 21. května 2019 se účastní žáci prvního ročníku tradičního Pasování prvňáčků na Čtenáře krásného slova. Pasování se koná v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují ve společenském sále od 9.15 do 10.30 hodin.

Podrobné informace o odjezdu a příjezdu budou mít ve svých zápisníčcích.

13.5. 2019

Den matek

Z důvodu žádosti důchodců se přesouvá vystoupení našich žáků na 16.5. 2019 od 16,00 hodin v Orelně.
07.5. 2019

Dny s kulturou

Program a organizace:

Pondělí 6. 5. 2019

- 8:00 h – příchod žáků do školy

- 9:00-12:30 h – 3 stanoviště (soutěže)

1. Zpěv + tanec – improvizace tance, zpěv - karaoke

2. Recitace – básně a próza (volný přednes, čtení textu)

3. Výtvarná tvorba – různé techniky

- 12:30 - 13 h – vyhodnocení, oběd

Úterý 7. 5. 2019

- 8:00 h – příchod do školy

- 8:30 h - odjezd do Častolovic – prohlídka zámku, návštěva minizoo

- 12:00 h – odjezd zpět do Bohuslavic

- 12:30 – 13:00 h – oběd

Oblečení dle počasí, vhodná pohodlná obuv, svačina a pití v batůžku.

02.5. 2019

Den s kulturou

Dne 6.5. a 7.5. 2019 se uskuteční projekt „Den s kulturou“. Bližší informace obdrží žáci ve škole.
26.4. 2019

Aktuálně

Ve škole se objevily vši. Prosíme o následnou kontrolu.
08.4. 2019

Konzultační odpoledne

V úterý 16. 4. a 23. 4. 2019 proběhnou od 15 – 17 h konzultační odpoledne rodičů (případně rodičů s dětmi) s učiteli jednotlivých předmětů.

Termín konzultace si zarezervujte dopoledne od 8-10 hodin na telefonním čísle 739 203 117.

08.4. 2019

9.-10. 4. 2019 projektové dny „Den se sportem“

V úterý 9. 4. 2019 se žáci v 8 hodin sejdou ve škole, kde proběhne výuka 1. a 2. h podle rozvrhu. Od 10 hodin bude zahájeno sportovní dopoledne. Budou připraveny sportovní aktivity (přespolní běh, malá kopaná - sokolovna, stolní tenis – Orelna, florbal - škola). Po skončení akce cca 12 – 12,30 h žáci odejdou na oběd.

Ve středu 10. 4. 2019 se žáci opět sejdou ve škole v 8 hodin. V 8,15 hodin odjedou do Dvora Králové a navštíví zoologickou zahradu. Ve 12 hodin odjedou zpět. Výuka v tento den podle rozvrhu není. Žáci si po oba dva dny přinesou s sebou svačinu a pití. Vše proběhne za účasti žáků ZŠ Pieszyce.

05.4. 2019

Matematická soutěž

V pátek 22. 3. 2019 proběhla na naší ZŠ školní soutěž Matematický klokan 2019. Pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a PřF UP v Olomouci.

Žáci byli rozděleni podle věku do dvou kategorií.

Cvrček 2. a 3. třída ZŠ a Klokánek 4. a 5. třída ZŠ. V obou kategoriích žáci řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy byly seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti.

V kategorii Cvrček byli úspěšní:
1. místo
Adam Hvězda, 2. třída
2. - 3. místo
Michal Vaňát, 3. třída
2. - 3. místo
Lukáš Baldrych, 3. třída

V kategorii Klokánek byli úspěšní:
1. místo
Kristýna Hanušová, 5. třída
2. místo
Adam Weiss, 4. třída
3. místo
Štěpán Beneš, 4. třída

Tito žáci obdrží diplom a drobnou odměnu.

Gratulujeme!

02.4. 2019

Velké poděkování za sponzorský dar

Ředitelství ZŠ Bohuslavice a především žáci děkují vstřícnému přístupu pana Josefa Hronovského za hodnotný sponzorský dar ve výši 22 000 Kč na zakoupení fotoaparátu.

Žáci tento dar využijí při reprezentaci naší školy, obce a především při účasti na fotografických soutěžích v příštím školním roce.

Za podporu fotografického kroužku děkujeme a velice si toho vážíme.

01.4. 2019

Výchovný koncert

V pátek 5. dubna 2019 od 10 h se žáci zúčastní výchovného koncertu, který proběhne v kině v Novém Městě nad Metují. V tento den se bude vyučovat podle rozvrhu pouze první dvě hodiny.
25.3. 2019

Sportovní zábavné odpoledne

V pátek 22. 2. 2019 uspořádali vedoucí kroužku „Malý požárník“ v tělocvičně ZŠ Bohuslavice od 15 hodin sportovní zábavné odpoledne. Této akce se zúčastnilo 30 dětí, místních i z okolí. Vytvořili 6 družstev, 2 družstva z Bohuslavic a 4 družstva z Nového Města nad Metují. Soutěžili v těchto disciplínách: • poznávání značek nářadí • stavění a přenášení kostek, překážková dráha • uzlování • přenášení korálků • hladové sýkorky Na závěr byly děti odměněny. Vítězům byly předány starostou obce panem Jiřím Tojnarem a ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Stuchlíkem medaile a diplomy. Všichni soutěžící obdrželi tašky s různými dárečky. Poděkování si zaslouží především vedoucí a organizátoři akce paní Jana Hercigová a Věra Netolická.
25.3. 2019

Družba s Polskem

V rámci spolupráce a společných projektů se naše škola opět zúčastní výměnného pobytu. Partnerská organizace z Pieczyc uspořádala pro žáky 5. ročníku ve dnech 27.-28. 3. 2019 kulturně vzdělávací program. Tito žáci navštíví Pieczyce, kde poznají školu a okolí. Součástí programu budou hry, dílny, workshopy v oblasti sochařství, divadla a filmu, ale i výuka s hasiči. Vše proběhne v doprovodu pedagogických pracovníků školy. Podrobné informace žáci obdrží ve škole.
25.3. 2019

VÍTÁNÍ JARA

Ve čtvrtek 21. března 2019 od 8-12 hodin proběhne vítání jara s poznávací procházkou v okolí Bohuslavic. S sebou vhodnou pevnou obuv, pláštěnku nebo bundu do deště, svačinu a pití do baťůžku. V případě nepříznivého počasí náhradní program ve škole. Výuka nebude probíhat dle rozvrhu.
19.3. 2019

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Srdečně vás zveme v pátek 5. dubna 2019 do budovy ZŠ na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

pro školní rok 2019/2020

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

Časový harmonogram je k dispozici v budově MŠ

Další informace u paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové

05.3. 2019

Předškolní dílničky

Ve čtvrtek 21. března 2019 od 14. 30 hod. vás zveme do ZŠ na „Předškolní dílničky“.

Čekají vás zábavné aktivity a prohlídka školy.

Těšíme se na vás

Pedagogický sbor a žáci ZŠ Bohuslavice

05.3. 2019

Jarní prázdniny

Všem žákům ZŠ, dětem MŠ a jejich rodičům přejeme krásné a pohodové prožití jarních prázdnin plné sluníčka. Odpočívejte a na chvilku zapomeňte na školu. Načerpejte nové síly na druhé pololetí školního roku – budeme je všichni potřebovat. Dávejte na sebe pozor a těšíme se, že se všichni sejdeme ve zdraví a v pořádku.

Zdeněk Stuchlík a paní učitelky

04.3. 2019

Jarní prázdniny

V termínu od 4. – 8. března 2019 jsou jarní prázdniny.

Škola uzavřena.

22.2. 2019

Družba s Polskem

V rámci spolupráce a společných projektů se naše škola zúčastní výměnného pobytu. Partnerská organizace z Pieczyc uspořádala pro žáky 4. ročníku ve dnech 27.-28. 2. 2019 kulturně vzdělávací program. Tito žáci navštíví Pieczyce, kde poznají školu a okolí.

Součástí programu budou hry, dílny, workshopy v oblasti sochařství, divadla a filmu, ale i výuka s hasiči. Vše proběhne v doprovodu pedagogických pracovníků školy.

Podrobné informace žáci obdrží ve škole.

20.2. 2019

Změna v rozvrhu

Dne 20.2.2019 odpadá žákům 5. třídy hodina informační technologie.
19.2. 2019

Sběr papíru

Sběr papíru proběhne 29. 4. 2019 od 7 - 15,30 hodin a 30. 4. 2019 od 7 – 12 hodin. V pondělí 29. 4. přistaven kontejner.

Balíky s papírem doma zvážit a roztřídit (noviny, časopisy, kartony – vše zvlášť – řádně svázat), popsat (jméno žáka, třída, váha). Nahlásit paní Vaňátové a poté uložit do kontejneru. V úterý 30. 4. kontejner ve 12 hodin bude odvezen.

Bylo by dobré, aby se zúčastnil každý žák z důvodů financování výletů a akcí školy. Na konci školního roku bude vyhlášen nejlepší sběrač(ka) a odměněn.

05.2. 2019

Změna rozvrhu

Od pondělí 04. února 2019 platí nový rozvrh.
30.1. 2019

Pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 žáci dostanou výpis z vysvědčení. Výuka končí po 4. vyučovací hodině. Družina je zajištěna.

V pátek 1. února 2019 mají žáci pololetní prázdniny.

29.1. 2019

PF 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody.

ředitel a pedagogický sbor ZŠ Bohuslavice

21.12. 2018

Sportovně-lyžařský kurz

Pro žáky 4. a 5. ročníku se pořádá sportovně-lyžařského kurz v Nové Pace, který se uskuteční ve dnech 14. 1. 2019 – 17. 1. 2019.

Zájemci se mohou hlásit do 10. ledna 2019 u třídních učitelů. V rámci kurzu proběhne lyžování, bruslení, plavání a turistika.

Podrobný program naleznete v dokumentech školy.

19.12. 2018

Vánoční tradice

Žáci 5. ročníku se účastní ve čtvrtek 13. 12. 2018 od 10 do 13 hodin akce pod názvem „Vánoční tradice“, která se koná v Domě dětí a mládeže Stonožka v Nové Pace.

Odjezd žáků od školy v 8 hodin, příjezd mezi 14 – 15 hodinou.

Sraz žáků u školy v 7:50 hodin, s sebou průkaz zdravotní pojišťovny.

07.12. 2018

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 3. 1. do 4. 1. 2019.

Volné dny byly vyhlášeny z ekonomických a organizačních důvodů.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni zápisem v žákovských knížkách.

04.12. 2018

Adventní koncerty

Naši žáci vystoupí ve čtvrtek 6. a 13. prosince 2018 na adventních koncertech, které se konají v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 17 hodin. Sraz žáků v 16.50 h před kostelem.

Ve středu 12. prosince 2018 zazpívají našim důchodcům v Orelně od 16 hodin. Sraz v 15,50 h před Orelnou.

Po našem vystoupení si rodiče děti převezmou. Účast žáků povinná. Omluvení pouze z vážných důvodů.

04.12. 2018

Zrušení výměnného pobytu v Polsku

Z technických důvodů Partnerské organizace Pieszyce se ruší výměnný pobyt 28. -29. 11. 2018.

Termín se přesouvá na únor nebo březen 2019. Datum bude včas upřesněn.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

24.11. 2018

Sponzorský dar

Milí rodiče, přátelé školy,

vzhledem k velkému zájmu o fotografický kroužek, se kterým se chceme postupně zapojit do propagace činnosti naší školy i obce a fotografických soutěží žáků základních škol, potřebujeme vybavit tento kroužek minimálně dvěma fotografickými přístroji potřebné kvality.

Rádi bychom vás požádali o finanční sponzorský dar na pokrytí nákladů na koupi těchto fotografických přístrojů. Za Váš dar vám chceme veřejně poděkovat, a to prostřednictvím webových stránek naší školy. V případě finanční podpory jsme připraveni s vámi uzavřít smlouvu o poskytnutí sponzorského daru.

Finanční dary lze zahrnout do nákladů a lze jimi snížit základ daně.

Děkujeme předem za Vaši podporu a přejeme mnoho úspěchů ve Vaši práci i v osobním životě.

Mgr. Zdeněk Stuchlík

ředitel školy

20.11. 2018

Družba s Polskem

V rámci spolupráce a společných projektů se naše škola zúčastní výměnného pobytu.

Partnerská organizace z Pieczyc uspořádala pro žáky 4. ročníku ve dnech 28.-29. 11. 2018 kulturně vzdělávací program.

Tito žáci navštíví Pieczyce, kde poznají školu a okolí. Součástí programu budou hry, dílny, workshopy v oblasti sochařství, divadla a filmu, ale i výuka s hasiči.

Vše proběhne v doprovodu pedagogických pracovníků školy.

Podrobné informace žáci obdrží ve škole a rodiče na třídní schůzce.

19.11. 2018

Změna rozvrhu

Od pondělí 12. listopadu 2018 platí nový rozvrh. Žáci si přinesou věci na tělesnou výchovu.
09.11. 2018

Schůzky rodičů

Ve středu 21. listopadu 2018 v 15:30 hodin se budou konat rodičovské schůzky v kmenových třídách.
08.11. 2018

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům za podporu, účast, spolupráci a pomoc na Drakiádě a Broučkiádě.
08.11. 2018

Platba ŠD a obědů ŠJ!!!!!

Upozorňujeme rodiče žáků školy, aby včas, do konce stávajícího měsíce zaplatili poplatek za ŠD a odebrané obědy ve ŠJ.
01.11. 2018

Volby do Školské rady

Volby do ŠR proběhly 26. 9. 2018. Za rodiče bylo 5 kandidátek: paní Jitka Macková, paní Lenka Kačírková, paní Soňa Šebestová, paní Růžena Havelková a paní Iva Hrušková.

Hlasy byly sečteny členkami ŠR paní Denisou Hanušovou a paní Milenou Rydlovou a za přítomnosti pana ředitele Mgr. Zdeňka Stuchlíka.

Na další období byly zvoleny paní Jitka Macková (28 hlasů) a Lenka Kačírková (22 hlasů).

Na mimořádné pedagogické radě dne 5. 10. 2018 byla zvolena do ŠR za pedagogické pracovníky paní Mgr. Monika Kindlová.

01.11. 2018

Konzultační dny

Každé první úterý v měsíci od 15-16 hodin po telefonické domluvě.
25.10. 2018

Pobyt venku

Prosíme rodiče, aby kontrolovali své děti, jak jsou oblečené (čepice, mikiny, …) z důvodu pobytu venku (velké přestávky, ŠD, přírodovědný kroužek, po plavání, …). Děkujeme.
25.10. 2018

Upozornění

Opět výskyt vší. Prosím, prohlédněte dětem hlavy!!!
22.10. 2018

Broučkiáda

Jako každý rok se bude konat ve středu 31. 10. 2018 broučkiáda.

Sraz v 18 hodin na parkovišti u školy. (za děti zodpovídají rodiče)

20.10. 2018

Doplňující informace (drakiáda)

Do středy 24. 10. 2018 můžete nosit do školy dráčky, které jste si vyrobili doma.

V případě příznivého počasí ve stejný den se uskuteční odpolední společné pouštění draků s rodiči od 16-17 hodin na sokolské zahradě. (zodpovědnost za děti mají rodiče)

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Ve středu 31. 10. 2018 od 17-18 hodin bude škola otevřena k prohlídce výtvarných děl vašich dětí.

20.10. 2018

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru proběhne dne 8. 11. 2018 od 7 - 15,30 hodin a 9. 11. 2018 od 7 – 12 hodin. Ve čtvrtek 8. 11. přistaven kontejner. Balíky s papírem doma zvážit a roztřídit (noviny, časopisy, kartony – vše zvlášť – řádně svázat), popsat (jméno žáka, třída, váha). Nahlásit paní Vaňátové a poté uložit do kontejneru. V pátek 9. 11. kontejner ve 12 hodin odvezen.

Bylo by dobré, aby se zúčastnil každý žák z důvodů financování výletů a akcí školy.

Na konci školního roku bude vyhlášen nejlepší sběrač(ka) a odměněn.

12.10. 2018

Projektové dny „Den s jízdním kolem“ dne 16.-17. 10. 2018

V úterý 16. 10. se žáci bez kol sejdou ve škole v 8 hodin v kmenových třídách, kde proběhne třídní hodina a poučení
o bezpečnosti při školní akci. Od 10 hodin bude zahájen projektový den na sokolovně. Připravena bude dopravní výchova s městskou policií Nové Město nad Metují a první pomoc s Červeným křížem. Dále budou připraveny soutěže ve zručnosti s jízdním kolem, malování, údržba a vybavení jízdního kola. Po skončení akce žáci půjdou na oběd
cca 13 hodin.

Ve středu 17. 10. se žáci opět sejdou ve škole v 8 hodin v kmenových třídách, kde budou žáci poučeni o bezpečnosti při školní akci. V 9 hodin žáci odjedou autobusem do Velkého Poříčí, kde navštíví Integrovaný záchranný systém.

Ve 12 hodin odjezd zpět. Po příjezdu jdou žáci na oběd.

Vše proběhne za účasti žáků ZŠ Pieszyce. Žáci přijdou ve sportovním oblečení, se svačinou, pití zajištěno.

11.10. 2018

Kroužky ve školním roce 2018-2019

Přírodovědný kroužek

Kroužek se koná vždy v úterý od 13,30 do 15 hodin pod vedením paní Petry Matouškové. Je určen pro děti 1.-5. ročníku.

Bavíme se sportem

Kroužek se koná vždy ve středu od 13,15 do 14 hodin pod vedením pana Michala Šedivého na zahradě školy nebo v tělocvičně školy. Více informací naleznete na www.bavimesesportem.cz .

Deskové hry

Kroužek se koná ve čtvrtek od 13 do 14,00 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové. Je určen pro děti 3.-5. ročníku.

Fotografický kroužek

Kroužek se koná vždy ve čtvrtek od 14 do 15 hodin pod vedením pana ředitele Mgr. Zdeňka Stuchlíka. Je určen pro děti 4.-5. ročníku.

Šikovné ručičky

Kroužek se koná vždy ve čtvrtek od 15,30 do 16,30 hodin pod vedením paní vychovatelky Mileny Rydlové. Je určen pro děti 1.-2. ročníku.

Náboženství římskokatolické

Kroužek se koná v pátek od 14 do 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohuslavice. Vyučuje pan Václav Loukota.

11.10. 2018

Drakiáda

Vážení rodiče, milí žáci,

je podzim a k podzimním radovánkám patří oblíbené pouštění draků.

Během měsíce října nás čeká v ZŠ a MŠ podzimní „Drakiáda“. Proto Vás velice prosíme, zapojte se doma se svými dětmi do výroby dráčků i draků – z papíru, přírodnin – zkrátka fantazii se meze nekladou. Všechna výtvarná díla budou vystavena v ZŠ a v MŠ, kde si je budete moci prohlédnout. Všichni za svoji snahu budou odměněni.

Poslední týden Vás zveme k odpolednímu společnému pouštění draků na sokolské zahradě.

Datum a čas bude upřesněn.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

03.10. 2018

Schůzka rodičů

Ve středu 26. září 2018 v 15:30 hodin se budou konat rodičovské schůzky v kmenových třídách.

Současně proběhnou volby do školské rady a od 16 hodin v tělocvičně ZŠ beseda s pedagogicko-psychologickým pracovníkem Mgr. et PaedDr. Janou Tomanovou.

18.9. 2018

Filmový festival komedie

V pondělí 24. 9. 2018 všichni žáci naší školy navštíví kino v Novém Městě nad Metují, kde zhlédnou novou pohádku Zdeňka Trošky „Čertoviny“.

Akce se koná od 8:30 hodin. Vstupné 50 Kč na žáka.

Žáci přijdou ráno v 8 hodin do školy, kde bude připraven autobus, který je odveze do Nového Města n. M. a zpět.

Po návratu bude probíhat výuka od 4. vyučovací hodiny, dle rozvrhu.

Částku 50 Kč uhraďte nejpozději do čtvrtka 20. 9. 2018 třídnímu učiteli.

12.9. 2018

Provoz družiny 14.9.2018

Provoz družiny bude ukončen v 15 hodin z organizačních důvodů.
12.9. 2018

Sportovní den 14.9.2018

Plakát najdete zde
11.9. 2018

Nové informace pro rodiče

- prosíme o včasnou úhradu plavání, pokud nebylo učiněno

- žádáme o vyplnění informací do žákovské knížky

- v pátek 14. 9. 2018 - sportovní den od 8 – 13 hodin – na sebe sportovní oblečení a obuv na ven

- omlouvání žáka – 1 den rodiče – 2 a více dnů lékař – písemně předem do ŽK

11.9. 2018

Volby do školské rady.

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod vyhlašuje volby do školské rady, zájemci z řad rodičů se mohou hlásit u ředitele školy do 14.9.018
09.9. 2018

Plán akcí na září a říjen 2018

3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku

4. 9. 2018 (út) třídnické hodiny 1.-4 hodina

5. 9. 2018 (st) zahájení výuky dle rozvrhu

6. 9. 2018 (čt) zahájení plaveckého výcviku (10 lekcí - každý čtvrtek)

14. 9. 2018 (pá) sportovní den "SPORTUJEME SPOLEČNĚ" - účast s regionem Polska

19. 9. 2018 (st) zahájení kroužku "BAVÍME SE SPORTEM" od 13:15 - 14:00 hodin

24. 9. 2018 (po) kino NM - FESTIVAL VESELOHRY - ĆERTOVINY (autobus zajištěn)

16.-17. 10. 2018 (út, st) "DEN S JÍZDNÍM KOLEM" - přeshraniční spolupráce - (MŠ, ZŠ)

26. 10. 2018 (pá) oslavy 100. výročí republiky

28. 10. 2018 (ne) STÁTNÍ SVÁTEK

29.-30. 10. 2018 (po-út) podzimní prázdniny

07.9. 2018

Další informace

V pondělí 3. září 2018 se škola otvírá v 7:45 h.

Prvňáčci přijdou bez přezůvek.

Žáci 2.-5. ročníků si přinesou sebou pouze psací potřeby a přezůvky.

V úterý 4. září 2018 si žáci 2.-5. ročníků přinesou aktovky, ve kterých si odnesou učebnice.

31.8. 2018

Informace pro rodiče 2. - 5. ročníku

Ve stejný den proběhne v 8 hodin přivítání žáků 2.-5. ročníků, kteří budou ve škole maximálně 2 vyučovací hodiny. Od třídní učitelky žáci dostanou:
 • seznam pomůcek pro nastávající školní rok
 • rozvrh hodin, informace o vyučování
 • omlouvání dítěte v době nepřítomnosti
 • pokyny pro zájemce o stravování
 • zápisní lístky do školní družiny a informace o plaveckém výcviku
 • V úterý 4. září 2018 budou probíhat třídnické práce a výuka bude ukončena 4. vyučovací hodinou.

  Ve středu 5. září 2018 již podle platného školního rozvrhu.

  Ve čtvrtek 6. září 2018 bude zahájen plavecký výcvik školy.

  30.8. 2018

  Informace pro rodiče 1. ročníku

  V pondělí 3. září 2018 proběhne v 8 hodin přivítání žáků 1. ročníku ve třídě. Po přivítání bude následovat krátká schůzka prvňáčků společně s rodiči. Zde budou dětem předány drobné dárečky, pomůcky a rodiče dostanou potřebné informace k začátku školního roku.
  30.8. 2018

  Provoz školní jídelny

  3. 9. 2018 – provoz jídelny zrušen (málo zájemců) – přihlášení k odběru stravy u vedoucí jídelny (osobně navštíví ve třídách) 4. 9. 2018 – provoz jídelny od 11:45 h do 13:00 h
  30.8. 2018

  Provoz ŠD

  3. 9. 2018 – přihlášení žáka zápisovým lístkem – podepsán zákonným zástupcem – provoz ŠD nezajištěn 4. 9. 2018 – provozní doba ŠD ráno od 6:30 h do 7:45 h a odpolední od 11:40 h do 15:30 h
  30.8. 2018

  Informativní schůzka s rodiči

  Ve čtvrtek 26. července 2018 v 16 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ informativní schůzka pedagogického sboru školy s rodiči žáků ZŠ Bohuslavice. Pozvánka ke stažení zde.
  20.7. 2018

  Hezké prázdniny

  Milí žáci a milé paní učitelky! Přeji Vám krásné, slunečné prázdniny k načerpání nových sil do dalšího školního roku. Paním učitelkám, které z naší školy odcházejí (Mgr. Petra Minaříková, Mgr. Ilona Francová, Jana Matoulková,Jindřiška Bartoňová a Jana Cimrmanová) velmi děkuji za jejich příkladnou práci a za to, že se mnou vytvořily spolupracující a spolehlivý kolektiv. Všem přeji, aby další etapu života, ať v důchodu nebo na jiné škole prožily ve zdraví a pohodě! Všem ostatním zaměstnancům, kteří zůstávají na zdejší škole, také velmi děkuji za dělný pracovní kolektiv a přeji do dalšího působení hodně štěstí, zdraví a elánu. Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy (dosluhující)
  28.6. 2018

  Úspěch v soutěži Zlatý list

  Gratulujeme žákům Přírodovědného kroužku, pod vedením paní učitelky Jany Matoulkové za postup do krajského kola. Diplomy ke stažení zde a zde.
  16.5. 2018

  Úprava školního řádu

  Změny zde.
  01.9. 2017

  Volba členů do školské rady

  Po třech letech se podle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 167 uskutečnila volba členů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volba se konala v rámci Podzimní výstavy a Dne otevřených dveří v pátek 9. 10. 2015, hlasovalo 29 rodičů(t.j. 56% z celkového počtu rodičů). Zvoleny byly: Jitka Macková 17 hlasy a Denisa Hanušová rovněž 17 hlasy. Další tři nominované obdržely: Eva Lhotská 15 hlasů, Růžena Havelková 5 hlasů a Kateřina Popelková 4 hlasy.
  12.10. 2015

  Přecházení po přechodu

  Prosíme rodiče, kteří doprovázejí své děti do základní školy, aby přecházeli po přechodu pro chodce naproti MŠ. Občas se totiž stává, že rodiče převádí dítě přes vozovku v místě naproti bráně do ZŠ, které se nachází hned za zatáčkou - tedy v místě, které je značně nebezpečné. Jak má škola přesvědčit žáky, že zde nemají přecházet, když jim rodiče nejdou správným příkladem?
  17.4. 2013
  -

  .