Aktuality

Změna rozvrhu

Od pondělí 12. listopadu 2018 platí nový rozvrh. Žáci si přinesou věci na tělesnou výchovu.
09.11. 2018

Schůzky rodičů

Ve středu 21. listopadu 2018 v 15:30 hodin se budou konat rodičovské schůzky v kmenových třídách.
08.11. 2018

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům za podporu, účast, spolupráci a pomoc na Drakiádě a Broučkiádě.
08.11. 2018

Platba ŠD a obědů ŠJ!!!!!

Upozorňujeme rodiče žáků školy, aby včas, do konce stávajícího měsíce zaplatili poplatek za ŠD a odebrané obědy ve ŠJ.
01.11. 2018

Volby do Školské rady

Volby do ŠR proběhly 26. 9. 2018. Za rodiče bylo 5 kandidátek: paní Jitka Macková, paní Lenka Kačírková, paní Soňa Šebestová, paní Růžena Havelková a paní Iva Hrušková.

Hlasy byly sečteny členkami ŠR paní Denisou Hanušovou a paní Milenou Rydlovou a za přítomnosti pana ředitele Mgr. Zdeňka Stuchlíka.

Na další období byly zvoleny paní Jitka Macková (28 hlasů) a Lenka Kačírková (22 hlasů).

Na mimořádné pedagogické radě dne 5. 10. 2018 byla zvolena do ŠR za pedagogické pracovníky paní Mgr. Monika Kindlová.

01.11. 2018

Konzultační dny

Každé první úterý v měsíci od 15-16 hodin po telefonické domluvě.
25.10. 2018

Pobyt venku

Prosíme rodiče, aby kontrolovali své děti, jak jsou oblečené (čepice, mikiny, …) z důvodu pobytu venku (velké přestávky, ŠD, přírodovědný kroužek, po plavání, …). Děkujeme.
25.10. 2018

Upozornění

Opět výskyt vší. Prosím, prohlédněte dětem hlavy!!!
22.10. 2018

Broučkiáda

Jako každý rok se bude konat ve středu 31. 10. 2018 broučkiáda.

Sraz v 18 hodin na parkovišti u školy. (za děti zodpovídají rodiče)

20.10. 2018

Doplňující informace (drakiáda)

Do středy 24. 10. 2018 můžete nosit do školy dráčky, které jste si vyrobili doma.

V případě příznivého počasí ve stejný den se uskuteční odpolední společné pouštění draků s rodiči od 16-17 hodin na sokolské zahradě. (zodpovědnost za děti mají rodiče)

Za nepříznivého počasí se akce ruší.

Ve středu 31. 10. 2018 od 17-18 hodin bude škola otevřena k prohlídce výtvarných děl vašich dětí.

20.10. 2018

SBĚR PAPÍRU

Sběr papíru proběhne dne 8. 11. 2018 od 7 - 15,30 hodin a 9. 11. 2018 od 7 – 12 hodin. Ve čtvrtek 8. 11. přistaven kontejner. Balíky s papírem doma zvážit a roztřídit (noviny, časopisy, kartony – vše zvlášť – řádně svázat), popsat (jméno žáka, třída, váha). Nahlásit paní Vaňátové a poté uložit do kontejneru. V pátek 9. 11. kontejner ve 12 hodin odvezen.

Bylo by dobré, aby se zúčastnil každý žák z důvodů financování výletů a akcí školy.

Na konci školního roku bude vyhlášen nejlepší sběrač(ka) a odměněn.

12.10. 2018

Projektové dny „Den s jízdním kolem“ dne 16.-17. 10. 2018

V úterý 16. 10. se žáci bez kol sejdou ve škole v 8 hodin v kmenových třídách, kde proběhne třídní hodina a poučení
o bezpečnosti při školní akci. Od 10 hodin bude zahájen projektový den na sokolovně. Připravena bude dopravní výchova s městskou policií Nové Město nad Metují a první pomoc s Červeným křížem. Dále budou připraveny soutěže ve zručnosti s jízdním kolem, malování, údržba a vybavení jízdního kola. Po skončení akce žáci půjdou na oběd
cca 13 hodin.

Ve středu 17. 10. se žáci opět sejdou ve škole v 8 hodin v kmenových třídách, kde budou žáci poučeni o bezpečnosti při školní akci. V 9 hodin žáci odjedou autobusem do Velkého Poříčí, kde navštíví Integrovaný záchranný systém.

Ve 12 hodin odjezd zpět. Po příjezdu jdou žáci na oběd.

Vše proběhne za účasti žáků ZŠ Pieszyce. Žáci přijdou ve sportovním oblečení, se svačinou, pití zajištěno.

11.10. 2018

Kroužky ve školním roce 2018-2019

Přírodovědný kroužek

Kroužek se koná vždy v úterý od 13,30 do 15 hodin pod vedením paní Petry Matouškové. Je určen pro děti 1.-5. ročníku.

Bavíme se sportem

Kroužek se koná vždy ve středu od 13,15 do 14 hodin pod vedením pana Michala Šedivého na zahradě školy nebo v tělocvičně školy. Více informací naleznete na www.bavimesesportem.cz .

Deskové hry

Kroužek se koná ve čtvrtek od 13 do 14,00 hodin pod vedením paní učitelky Mgr. Libuše Trlidové. Je určen pro děti 3.-5. ročníku.

Fotografický kroužek

Kroužek se koná vždy ve čtvrtek od 14 do 15 hodin pod vedením pana ředitele Mgr. Zdeňka Stuchlíka. Je určen pro děti 4.-5. ročníku.

Šikovné ručičky

Kroužek se koná vždy ve čtvrtek od 15,30 do 16,30 hodin pod vedením paní vychovatelky Mileny Rydlové. Je určen pro děti 1.-2. ročníku.

Náboženství římskokatolické

Kroužek se koná v pátek od 14 do 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohuslavice. Vyučuje pan Václav Loukota.

11.10. 2018

Drakiáda

Vážení rodiče, milí žáci,

je podzim a k podzimním radovánkám patří oblíbené pouštění draků.

Během měsíce října nás čeká v ZŠ a MŠ podzimní „Drakiáda“. Proto Vás velice prosíme, zapojte se doma se svými dětmi do výroby dráčků i draků – z papíru, přírodnin – zkrátka fantazii se meze nekladou. Všechna výtvarná díla budou vystavena v ZŠ a v MŠ, kde si je budete moci prohlédnout. Všichni za svoji snahu budou odměněni.

Poslední týden Vás zveme k odpolednímu společnému pouštění draků na sokolské zahradě.

Datum a čas bude upřesněn.

Těšíme se na společné setkání i vaše dráčky.

03.10. 2018

Schůzka rodičů

Ve středu 26. září 2018 v 15:30 hodin se budou konat rodičovské schůzky v kmenových třídách.

Současně proběhnou volby do školské rady a od 16 hodin v tělocvičně ZŠ beseda s pedagogicko-psychologickým pracovníkem Mgr. et PaedDr. Janou Tomanovou.

18.9. 2018

Filmový festival komedie

V pondělí 24. 9. 2018 všichni žáci naší školy navštíví kino v Novém Městě nad Metují, kde zhlédnou novou pohádku Zdeňka Trošky „Čertoviny“.

Akce se koná od 8:30 hodin. Vstupné 50 Kč na žáka.

Žáci přijdou ráno v 8 hodin do školy, kde bude připraven autobus, který je odveze do Nového Města n. M. a zpět.

Po návratu bude probíhat výuka od 4. vyučovací hodiny, dle rozvrhu.

Částku 50 Kč uhraďte nejpozději do čtvrtka 20. 9. 2018 třídnímu učiteli.

12.9. 2018

Provoz družiny 14.9.2018

Provoz družiny bude ukončen v 15 hodin z organizačních důvodů.
12.9. 2018

Sportovní den 14.9.2018

Plakát najdete zde
11.9. 2018

Nové informace pro rodiče

- prosíme o včasnou úhradu plavání, pokud nebylo učiněno

- žádáme o vyplnění informací do žákovské knížky

- v pátek 14. 9. 2018 - sportovní den od 8 – 13 hodin – na sebe sportovní oblečení a obuv na ven

- omlouvání žáka – 1 den rodiče – 2 a více dnů lékař – písemně předem do ŽK

11.9. 2018

Volby do školské rady.

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod vyhlašuje volby do školské rady, zájemci z řad rodičů se mohou hlásit u ředitele školy do 14.9.018
09.9. 2018

Plán akcí na září a říjen 2018

3. 9. 2018 (po) zahájení školního roku

4. 9. 2018 (út) třídnické hodiny 1.-4 hodina

5. 9. 2018 (st) zahájení výuky dle rozvrhu

6. 9. 2018 (čt) zahájení plaveckého výcviku (10 lekcí - každý čtvrtek)

14. 9. 2018 (pá) sportovní den "SPORTUJEME SPOLEČNĚ" - účast s regionem Polska

19. 9. 2018 (st) zahájení kroužku "BAVÍME SE SPORTEM" od 13:15 - 14:00 hodin

24. 9. 2018 (po) kino NM - FESTIVAL VESELOHRY - ĆERTOVINY (autobus zajištěn)

16.-17. 10. 2018 (út, st) "DEN S JÍZDNÍM KOLEM" - přeshraniční spolupráce - (MŠ, ZŠ)

26. 10. 2018 (pá) oslavy 100. výročí republiky

28. 10. 2018 (ne) STÁTNÍ SVÁTEK

29.-30. 10. 2018 (po-út) podzimní prázdniny

07.9. 2018

Další informace

V pondělí 3. září 2018 se škola otvírá v 7:45 h.

Prvňáčci přijdou bez přezůvek.

Žáci 2.-5. ročníků si přinesou sebou pouze psací potřeby a přezůvky.

V úterý 4. září 2018 si žáci 2.-5. ročníků přinesou aktovky, ve kterých si odnesou učebnice.

31.8. 2018

Informace pro rodiče 2. - 5. ročníku

Ve stejný den proběhne v 8 hodin přivítání žáků 2.-5. ročníků, kteří budou ve škole maximálně 2 vyučovací hodiny. Od třídní učitelky žáci dostanou:
 • seznam pomůcek pro nastávající školní rok
 • rozvrh hodin, informace o vyučování
 • omlouvání dítěte v době nepřítomnosti
 • pokyny pro zájemce o stravování
 • zápisní lístky do školní družiny a informace o plaveckém výcviku
 • V úterý 4. září 2018 budou probíhat třídnické práce a výuka bude ukončena 4. vyučovací hodinou.

  Ve středu 5. září 2018 již podle platného školního rozvrhu.

  Ve čtvrtek 6. září 2018 bude zahájen plavecký výcvik školy.

  30.8. 2018

  Informace pro rodiče 1. ročníku

  V pondělí 3. září 2018 proběhne v 8 hodin přivítání žáků 1. ročníku ve třídě. Po přivítání bude následovat krátká schůzka prvňáčků společně s rodiči. Zde budou dětem předány drobné dárečky, pomůcky a rodiče dostanou potřebné informace k začátku školního roku.
  30.8. 2018

  Provoz školní jídelny

  3. 9. 2018 – provoz jídelny zrušen (málo zájemců) – přihlášení k odběru stravy u vedoucí jídelny (osobně navštíví ve třídách) 4. 9. 2018 – provoz jídelny od 11:45 h do 13:00 h
  30.8. 2018

  Provoz ŠD

  3. 9. 2018 – přihlášení žáka zápisovým lístkem – podepsán zákonným zástupcem – provoz ŠD nezajištěn 4. 9. 2018 – provozní doba ŠD ráno od 6:30 h do 7:45 h a odpolední od 11:40 h do 15:30 h
  30.8. 2018

  Informativní schůzka s rodiči

  Ve čtvrtek 26. července 2018 v 16 hodin proběhne v tělocvičně ZŠ informativní schůzka pedagogického sboru školy s rodiči žáků ZŠ Bohuslavice. Pozvánka ke stažení zde.
  20.7. 2018

  Hezké prázdniny

  Milí žáci a milé paní učitelky! Přeji Vám krásné, slunečné prázdniny k načerpání nových sil do dalšího školního roku. Paním učitelkám, které z naší školy odcházejí (Mgr. Petra Minaříková, Mgr. Ilona Francová, Jana Matoulková,Jindřiška Bartoňová a Jana Cimrmanová) velmi děkuji za jejich příkladnou práci a za to, že se mnou vytvořily spolupracující a spolehlivý kolektiv. Všem přeji, aby další etapu života, ať v důchodu nebo na jiné škole prožily ve zdraví a pohodě! Všem ostatním zaměstnancům, kteří zůstávají na zdejší škole, také velmi děkuji za dělný pracovní kolektiv a přeji do dalšího působení hodně štěstí, zdraví a elánu. Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy (dosluhující)
  28.6. 2018

  Úspěch v soutěži Zlatý list

  Gratulujeme žákům Přírodovědného kroužku, pod vedením paní učitelky Jany Matoulkové za postup do krajského kola. Diplomy ke stažení zde a zde.
  16.5. 2018

  Úprava školního řádu

  Změny zde.
  01.9. 2017

  Volba členů do školské rady

  Po třech letech se podle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 167 uskutečnila volba členů do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volba se konala v rámci Podzimní výstavy a Dne otevřených dveří v pátek 9. 10. 2015, hlasovalo 29 rodičů(t.j. 56% z celkového počtu rodičů). Zvoleny byly: Jitka Macková 17 hlasy a Denisa Hanušová rovněž 17 hlasy. Další tři nominované obdržely: Eva Lhotská 15 hlasů, Růžena Havelková 5 hlasů a Kateřina Popelková 4 hlasy.
  12.10. 2015

  Přecházení po přechodu

  Prosíme rodiče, kteří doprovázejí své děti do základní školy, aby přecházeli po přechodu pro chodce naproti MŠ. Občas se totiž stává, že rodiče převádí dítě přes vozovku v místě naproti bráně do ZŠ, které se nachází hned za zatáčkou - tedy v místě, které je značně nebezpečné. Jak má škola přesvědčit žáky, že zde nemají přecházet, když jim rodiče nejdou správným příkladem?
  17.4. 2013
  -

  .