O nás MŠ

foto 4

Naše mateřská škola je dvoutřídní, sídlí v patrové panelové budově a nachází se ve středu obce Bohuslavice.
V přízemí budovy se nachází I. třída „Sluníčka“, kuchyň, skladovací prostory a ředitelna. V patře je II.třída „Berušky“.

Školka má vlastní kuchyň , která zajišťuje celodenní stravování dětí. Dále je zde také vývařovna a jídelna pro cizí strávníky. Provozním řádem jsou zajištěny hygienické požadavky na chod veřejné jídelny a provozu MŠ.

foto 4

Při rekonstrukci v letech 2005-2006 byla celá budova zateplena, byla vyměněna okna za plastová a byl vybudován bezbariérový vchod. V roce 2011 byla jedna třída vybavena novým nábytkem, o rok později druhá.

Ke dni 1.8.2012 proběhlo sloučení základní školy s mateřskou a vznikla Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod. O prázdninách 2013 proběhla rekonstrukce v 1. poschodí a byl vybudován vchod na zahradu ze třídy v přízemí. V dalším roce byla provedena rekonstrukce v přízemí a na zahradě přibyly nové průlezky a nová dlažba. I nadále se snažíme prostory vylepšovat tak, aby se u nás dětem i rodičům líbilo.

foto 4

Nabízíme dětem útulné prostředí, činnosti na základě her, porozumění, péči o harmonický vývoj, cvičení s prvky jógy, práci na správné výslovnosti
s logopedickou asistentkou, různorodé činnosti ve třídách, v přírodě, ve školní tělocvičně, výlety po okolí i za kulturou.

Děti mohou navštěvovat výtvarný kroužek, kde se seznamují s různými výtvarnými technikami a práce našich dětí už získaly ocenění na různých výstavách. Mohou navštěvovat i kroužek Malí hasiči, se kterým se děti účastní různých soutěží.

Třídy

foto 4

„Berušky“

Třída mladších dětí, zpravidla od 3 do 5 let.

Pedagogické obsazení:

Bc. Tereza Dvořáková - učitelka

Bc. Barbora Doležalová - učitelka

„Sluníčka“

Třída starších dětí, zpravidla od 4 do 7 let.

Pedagogické obsazení:

Iva Chmelařová - zástupkyně ředitele

Petra Menclová, DiS. - učitelka, logopedická

asistentka

Pro obě třídy: Iva Lichá - školní asistentka

Obě třídy jsou smíšené.

V MŠ dále pracují

Jana Herzigová - uklizečka, školnice
Jitka Čepelková - hospodářka, vedoucí stravování
Helena Krupičková - kuchařka
Marcela Kašparová - kuchařka

MŠ ve školním roce 2019 - 2020 podpořili:

KRPA PAPER, a. s.
-

.