Vnitřní řád školní jídelny (platný od 1. září 2013)

Strávník - žák - má nárok na dotované stravné (cena potravin bez věcných a mzdových nákladů) pouze v době pobytu ve škole, případně lze první den neplánované nepřítomnosti vyzvednout oběd do vhodných nádob. Neodhlášené obědy propadají, je tedy třeba včas žáka např. z důvodu nemoci, odhlásit.

Obědy pro žáky jsou určené pro konzumaci pouze ve školní jídelně.

Vnitřní řád školní jídelny stanoví ředitel školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny. Upravuje podmínky, práva
a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vzhledem ke školnímu stravování.

Provoz ŠJ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhláškou č. 107/2005 Sb., (o školním stravování), platnými hygienickými předpisy, vyhláškou č. 84/2005 Sb., (o nákladech na závodní stravování).

Veškeré alergie dětí na jídlo nebo jeho složku je vždy nutné doložit potvrzením od lékaře; odběr jídla, nebo odhlášení pak domluvit s kuchařkou.

Výdej obědů

11: 45 až 13:00 hodin

11:45 - pro žáky, kteří se učí 4 hodiny
12:35 - pro žáky, kteří se učí 5 a 6 hodin
13:00 - výdej do jídlonosičů, výdej v jinou dobu po dohodě

Cena obědů

kategorie 7 – 10 let:27,- Kč
kategorie 11 – 14 let:30,- Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlásit se ke stravování lze den předem nebo v den nástupu žáka do školy, a to nejpozději ráno do 8:00. Odhlašování provádějí pouze rodiče nebo zákonní zástupci žáka den předem do 15:00 hodin, nebo v den nepřítomnosti žáka do 8:00.

Přihlášení nebo odhlášení oběda lze provést:

osobně:u vedoucí školní jídelny nebo pracovníků školy
telefonicky:ŠJ: 491 520 346, 739 203 117 (do 14:00)
ZŠ: 491 475 115 (od 8:00 do 15:00)
písemně:pouze s podpisem rodičů nebo zákonného zástupce.

Placení obědů

Odebrané obědy se platí hotově na konci měsíce, kdy vedoucí ŠJ předá jednotlivým strávníkům na základě evidence odebraných obědů podklad pro úhradu.

Žáci prvního ročníku, kteří chodí na oběd, zaplatí na začátku školního roku zálohu na potraviny ve výši 500,- Kč.
Tato záloha je uložena na účtu školy po celou dobu docházky žáka do školy. V 5. ročníku – na konci docházky žáka do školy – je tato záloha vrácena žákům (po odečtení poslední platby za odebrané obědy v červnu).

PDF ikona

Seznam alergenů

PDF ikonaStáhnout
-

.