Vnitřní řád školní jídelny MŠ (platný od 1. září 2015)

Vnitřní předpis školní jídelny najdete zde, případně je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty MŠ.

Značení alergenů na jídelním lístku najdete zde, případně je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty MŠ.

-

.