II. třída / 2. a 4. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Francová

Počet žáků : 28 (2. ročník: 17 žáků, 4. ročník: 11 žáků)


Den Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Od: 8:00 Od: 8:55 Od: 10:00 Od: 10:55 Od: 11:50 Od: 13:05
Do: 8:45 Do: 9:40 Do: 10:45 Do: 11:40 Do: 12:35 Do: 13:50
Pondělí 2. ČJ M Čt/Ps Tv
4. ČJ M Čt ČJ Vl
Úterý 2. ČJ M Čt Prv Čt
4. ČJ M Hv Tv Čt Vl
Středa 2. ČJ M geo Hv Tv ČJ sloh
4. Vv AJ M geo Etv
Čtvrtek 2. ČJ M Prv Vv
4. ČJ M AJ Tv
Pátek 2. ČJ M Čt
4. ČJ M AJ ČJ sloh


Rozvrh platí od 5.2.2018.


Pharmadancer, s.r.o.

.