III. třída / 3. a 5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Petra Minaříková

Počet žáků : 28 (3. ročník: 15 žáků, 5. ročník: 13 žáků)


Den Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Od: 8:00 Od: 8:55 Od: 10:00 Od: 10:55 Od: 11:50 Od: 13:05
Do: 8:45 Do: 9:40 Do: 10:45 Do: 11:40 Do: 12:35 Do: 13:50
Pondělí 3. ČJ M Prv Čt/Ps Hv
5. ČJ Vl AJ M geo
Úterý 3. M ČJ Tv AJ Čt
5. ČJ Inf Hv Tv M Vl
Středa 3. ČJ AJ M Čt/Ps Tv
5. ČJ Vv M ČJ sloh Etv
Čtvrtek 3. ČJ M M geo ČJ sloh
5. ČJ M AJ Tv Čt
Pátek 3. Prv Vv AJ Čt
5. AJ Čt M


Rozvrh platí od 5.2.2018.


Pharmadancer, s.r.o.

.