III. třída / 3. a 5. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Monika Kindlová

Počet žáků : 28 (3. ročník: 16 žáků, 5. ročník: 12 žáků)


Den Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Od: 8:00 Od: 8:55 Od: 10:00 Od: 10:55 Od: 11:50 Od: 13:05
Do: 8:45 Do: 9:40 Do: 10:45 Do: 11:40 Do: 12:35 Do: 13:50
Pondělí 3. M Čj Mgeo Tv
5. M Čj M Čt
Úterý 3. Aj ČJ/sloh Vv AJ Čt
5. Aj Etv Čt/sč Vl
Středa 3. M Čj Čt/sč Prv
5. M Čj Vl Hv Inf
Čtvrtek 3. M Čj Tv Čt/Ps M
5. M Čj Vv Tv Mgeo
Pátek 3. Prv Aj Hv Čj Čt/Ps
5. AJ Čj Tv Aj Čt/sloh


Rozvrh platí od 12.11.2018.


-

.